زادروز هوشنگ مرادی کرمانی

بدست • 5 سپتامبر 2010 • دسته: اخبار

… در حقیقت، من پیش از آنکه زندگی را معنی کنم، به آن عمل کردم. خودم هم نمی دانم چه کار کرده ام، ولی می دانم که خیلی ها چنین کاری نکرده اند.

شانزدهم شهریور ماه، زادروز هوشنگ مرادی کرمانی را گرامی می داریم.

دیدگاه خود را بیان کنید.