بایگانی برای دسته ’ فرانسه ‘

شب زمین

بدست • 11 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬فرانسه

نامه نگاری های آلبر کامو و رنه شار به کوشش فرانک پلانی ترجمه: عظیم جابری نشر چشمهایرادی در کار است

بدست • 6 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

اروه لوته لیه ترجمه: محمود سلطانیه، حامد فولاوند نشر شمادوستت دارم

بدست • 3 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

هیچ چیر از نفرت به عشق نزدیک تر نیست باربارا ابل ترجمه: الهه جمدیان نشر قطرهدر وادی درد

بدست • 30 سپتامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬سرگذشت نامه٬فرانسه

آلفونس دوده ترجمه به انگلیسی: جولین بارنز برگردان به فارسی: عماد مرتضوی نشر گمانکاش چیزی نمی‌ماند جز لحظات شیرین

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

کاش چیزی نمی‌ماند جز لحظات شیرین ویزژینی گریمالدی فرزانه مهری انتشارات ققنوستپلی و بیست داستان دیگر

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

تپلی و بیست داستان دیگر گی دو موپاسان محمدرضا پارسایار انتشارات فرهنگ معاصربی احساس

بدست • 31 ژانویه 2021 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

مارسل پروست مینو مشیری انتشارات والدر ستایش ژان دارک

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

در ستایش ژان دارک کریستین دوپیزان مترجم علیرضا اسماعیل پور انتشارات ماهیدل مردگی/ سه گانه راه آزادی

بدست • 19 اکتبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

دل مردگی/ سه گانه راه آزادی ژان پل سارتر حسین سلمانی نژاد نشر اطرافمحاکمه خوک

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

محاکمه خوک اسکار کوپ فان ترجمه ابوالفضل الله دادی انتشارات: نشر نو