بایگانی برای دسته ’ فرانسه ‘

سگ سفید

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

نویسنده: رومن گاری ترجمه: سروش حبیبی نشر چشمهزن در آینه

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬رمان٬فرانسه

نویسنده: اریک امانوئل اشمیت ترجمه: شهلا حائری نشر قطرهاولین خون

بدست • 25 نوامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

نویسنده: آملی نوتوب ترجمه: محمد‌جواد کمالی نشر قطرهروز رهایی

بدست • 21 نوامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

اینس کانیاتی ترجمه: فرزاد مرادی نشر بیدگلباغهای وهم‌انگیز

بدست • 19 نوامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

میشل کن ترجمه: علیرضا کلیایی نشر کتاب کنجعسل و حنظل

بدست • 12 نوامبر 2021 • دسته: داستان٬رمان٬فرانسه

طاهربن جلون ترجمه: محمدمهدی شجاعی نشر برجشب زمین

بدست • 11 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬فرانسه

نامه نگاری های آلبر کامو و رنه شار به کوشش فرانک پلانی ترجمه: عظیم جابری نشر چشمهایرادی در کار است

بدست • 6 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

اروه لوته لیه ترجمه: محمود سلطانیه، حامد فولاوند نشر شمادوستت دارم

بدست • 3 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

هیچ چیر از نفرت به عشق نزدیک تر نیست باربارا ابل ترجمه: الهه جمدیان نشر قطرهدر وادی درد

بدست • 30 سپتامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬سرگذشت نامه٬فرانسه

آلفونس دوده ترجمه به انگلیسی: جولین بارنز برگردان به فارسی: عماد مرتضوی نشر گمان