بایگانی برای دسته ’ فرانسه ‘

بی احساس

بدست • 31 ژانویه 2021 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

مارسل پروست مینو مشیری انتشارات والدر ستایش ژان دارک

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

در ستایش ژان دارک کریستین دوپیزان مترجم علیرضا اسماعیل پور انتشارات ماهیدل مردگی/ سه گانه راه آزادی

بدست • 19 اکتبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

دل مردگی/ سه گانه راه آزادی ژان پل سارتر حسین سلمانی نژاد نشر اطرافمحاکمه خوک

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

محاکمه خوک اسکار کوپ فان ترجمه ابوالفضل الله دادی انتشارات: نشر نوبزن بریم

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

بزن بریم اورلی والونی ترجمه: زیور ایزدپناه نشر: کتاب پارسهدفترچه ۱۰۰درصد خوشبختی من

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬روانشناسی٬فرانسه

دفترچه ۱۰۰درصد خوشبختی من رافائل ژیوردانو ترجمه:زیور ایزدپناه انتشارات پارسهعشق دوردست

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: فرانسه٬نمايشنامه

عشق دوردست امین مالوف مینا مانی قلم انتشارات علمی فرهنگیدر باب خواندن

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: فرانسه٬نقد

در باب خواندن مارسل پروست بنیامین مرادی نشر مرکز  برای همه چیز متشکرم

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

برای همه چیز متشکرم دلفین دویگان انتشارات نگاهآدم‌خواران

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬فرانسه

آدم‌خواران ژان تولی احسان کرم ویسی نشر چشمه