بایگانی برای دسته ’ فرانسه ‘

آرایش دشمن

بدست • 6 مارس 2024 • دسته: فرانسه

نویسنده: املی نوتومب مترجم: مارال دیداری نشر: چشمهفرقه خودبینان

بدست • 6 مارس 2024 • دسته: فرانسه

نویسنده: اریک امانوئل اشمیت مترجم : سیامند زندی نشر: نوماوتهاوزن

بدست • 2 مارس 2024 • دسته: سرگذشت نامه٬فرانسه

وضعیت جهان پس از جنگ آبستن حوادث بسیار بود. جهانی که مهیا بود تا پس از فروخوابیدن هیاهوی جشن‌های پیروزی متفقین مهربان بر دشمنان شرور
دگر هرگز چنین مباد ،بشریت و آرزوهای، دگر
هرگز چنین مباد دست به کشتار بزند.شاهدان عروس

بدست • 15 نوامبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬فرانسه

ما بهترین دوستان مارک بودیم و او از ما خواسته بود در مراسم عقدش شاهد باشیم، اما پنج روز پیش از ازدواج در سانحه ی اتومبیل جانش را از دست داد. امروز برای استقبال از نامزد چینی اش به فرودگاه آمده ایم.او از چیزی خبر ندارد و تمام آنچه ما در موردش می دانیم، اسم کوچک و شماره ی پروازش است.
چه طور باید حقیقت را به اش بگوییم؟ ما رفته بودیم تا تمام رویهای آن دختر را نقش بر آب کنیم، اما او بود که توانست زندگی مان را در کمتر از بیست و چهار ساعت زیر و رو کند.گودال گناه

بدست • 16 اکتبر 2023 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬فرانسه

گودال گناه مجومه ای است شامل هفت داستان به قلم مارسال امه که برخی شان از برجسته ترین و مشهورترین داستان های او به شمار می روند. امه را معمولا نویسینده ای می دانند خالق موقعیت های نامتعارف آمیخته با طنز و برخی از داستان های مجموعه حاضر نیز از همین قاعده پیروی می کنند. اما در گودال گناه با وجوه دیگری از هنر نویسندگی امه هم مواجه می شویم، خاصه در داستان نیمه بلند «گذر از میان پاریس» که حال و هوایش آدمی را به یاد سینمای نوآر فرانسه می اندازد و اتفاقا فیلمی هم با بازی ژان گابن بر اساس آن ساخته شده است.سبیل

بدست • 13 اکتبر 2023 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬فرانسه

اثر چالش برانگیز کارر حقیقتی را پیش روی خواننده می نهد که همچون سایه ی مرغ پران دست یافتنی می نماید، اما هرگز به دست نمی آید، حقیقتی هراسناک که با جبری محتوم واقیعت دلپذیر را در هم می کوبد.سال ها

بدست • 13 اکتبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬فرانسه

در هر زمانه ای، در کنار آنچه مردم گفتن و انجام دادنش را طبیعی فرض می کنند، در کنار آنچه کتاب ها و پوسترهای داخل مترو و حتی داستان های خنده دار توصیه می کنند که به آن فکر کنیم، هستند چیزهایی که جامعه درباره شان سکوت می کند، بی آن به آن واقف باشد، و کسانی که این چیزها را حس می کنند ولی نمی توانند نامی از آن ها ببرند محکوم اند به رنج تنهایی.
سپس روزی به ناگهان، یا به تذریج، این سکوت شکسته می شود و درباره ی چیزهایی که بالاخره به رسمیت شناخته می شوند کلمات‌اند که سرریز می کنند و در همان زمان، در آن سطح زیرین، باز سکوت است که درباره ی این چیز و آن چیز شکل می گیرد.سگ سفید

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

نویسنده: رومن گاری ترجمه: سروش حبیبی نشر چشمهزن در آینه

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬رمان٬فرانسه

نویسنده: اریک امانوئل اشمیت ترجمه: شهلا حائری نشر قطرهاولین خون

بدست • 25 نوامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

نویسنده: آملی نوتوب ترجمه: محمد‌جواد کمالی نشر قطره