بایگانی برای دسته ’ ادبیات ایران (داستان ) ‘

بزها به جنگ نمی روند

بدست • 27 فوریه 2021 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان )

بزها به جنگ نمی روند مهیار شهیدیان انتشارات نیلوفرشیخ بی خانقاه

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

شیخ بی خانقاه سید عطاءالله مهاجرانی انتشارات امید ایرانیان  تمام گمشده های دنیا

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

تمام گمشده های دنیا لیلی بخشی نشر:آوند دانش  سنگ لحد

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

سنگ لحد ساسان فقیه نشر:آوند دانش  کارآگاه آقای حشمتی

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

کارآگاه آقای حشمتی عباس اشرفی نشر: آوند دانشمن مینا را کشتم

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

من مینا را کشتم رضا باباخانلو نشر:آوند دانشماه شرف

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان

ماه شرف شرمین نادری نشر: آوند دانشروز دیگر شورا

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬رمان

روز دیگر شورا فریبا وفی نشر مرکز  دهه‌ی ۴۰ و مشق‌های دیگر

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان )

دهه‌ی ۴۰ و مشق‌های دیگر شمیم بهار نشر بیدگلپاییز ۳۲

بدست • 14 اکتبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران (داستان )

پاییز ۳۲ رضا جولایی نشر:چشمه