بایگانی برای دسته ’ فلسفه ‘

بیماری منتهی به مرگ

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

بیماری منتهی به مرگ سورن کی یرکگور مسعود علیا انتشارات بیدگلزیبایی شناسی تجربی عصب زیبایی شناسی علم

بدست • 6 آوریل 2021 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف٬فلسفه

زیبایی شناسی تجربی عصب زیبایی شناسی علم ویلیام سیلی/آنجان چترجی/گابریل استار مترجم امیر عباس زارعی انتشارات: فرهنگستان هنرزیبایی زشتی گروتسک

بدست • 6 آوریل 2021 • دسته: فلسفه

زیبایی زشتی گروتسک استیون دیوید راس/نیککولاس پاپاس/نیکلاس ریگل مترجم فریبرز مجیدی انتشارات: فرهنگستان هنرجان های بیمار ذهن های سرحال

بدست • 27 فوریه 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

جان های بیمار ذهن های سرحال جان کاگ مهدی نصراله زاده انتشارات بیدگلرواقی گری/فلسفه زیستن خردمندانه

بدست • 27 فوریه 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

رواقی گری/فلسفه زیستن خردمندانه جوناس سالزگبر سینا بحیرایی انتشارات مهرگان خردسرگذشت فلسفه غرب

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: فلسفه

سرگذشت فلسفه غرب به روایت مدرسه دوباتن ترجمه میثم محمد امینی انتشارت کرگدنسرآغاز کار هنری

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: فلسفه٬هنر

سرآغاز کار هنری مارتین هایدگر پرویز ضیاء شهابی انتشارات هرمسملت دولت و حکومت قانون

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ایران٬سیاست٬فلسفه

ملت دولت و حکومت قانون/جستار در بیان نص و سنت جواد طباطبایی انتشارات: مینوی خرد    فیزیک و فلسفه

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: فلسفه

فیزیک و فلسفه برنارد دسپانیا رسول رکنی زاده ققنوسبازیابی مکرر: قدرت اسپینوزا از کجا می‌آید؟

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: فلسفه

بازیابی مکرر: قدرت اسپینوزا از کجا می‌آید؟ لویی آلتوسر/ ژیل دلوز فواد حبیبی/امین کرمی ققنوس