بایگانی برای دسته ’ ادبیات ایران (داستان کوتاه) ‘

معجزه‌های دیگر

بدست • 19 نوامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان٬ایتالیا

ماریولینا ونتزیا ترجمه: مریم شرکا نشر کتاب کنجنسترن‌های صورتی

بدست • 13 مارس 2021 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

نسترن‌های صورتی رضا جولایی چشمهحق با شاخ نبات است

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

حق با شاخ نبات است تورج رهنما انتشارات هیلاعشق نامه ایرانی

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

عشق نامه ایرانی کیهان خانجانی نشر چشمهامیدوارم این داستان هیچ وقت به دست همسرم نیفتد

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

امیدوارم این داستان هیچ وقت به دست همسرم نیفتد یعسوب محسنی انتشارات کوله پشتیکتابهما/ماجراهای گربه و آدمش

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان کوتاه)

کتابهما/ماجراهای گربه و آدمش محمود فرجامی انتشارات روزنهملال جدول باز

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

ملال جدول باز ایرج کریمی نشر دفحاجی نرگس

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬داستان

حاجی نرگس مریم سمیع زادگان نشر:آوند دانشاز پیدا شدن بدم میاد!

بدست • 4 سپتامبر 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

از پیدا شدن بدم میاد! مصطفی مردانی نشر نفیرگشت گشتن و بازگشتن‌ها

بدست • 2 آگوست 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

گشت گشتن و بازگشتن‌ها سودابه فضایلی نشر رشدیه