بایگانی برای دسته ’ گرافیک ‘

مریم سالور

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: طراحی و نقاشی٬گرافیک٬هنر

برگزیده آثار ۱۳۹۷-۱۳۶۵ نشر نظرخرگوش کامیکازه

بدست • 18 ژانویه 2014 • دسته: گرافیک٬هنر

نویسنده (تصویرگر) : اندی رایلی ناشر: پریان قیمت: ۶۵۰۰۰ ریاللوگوهای مطبوعات دوره قاجار

بدست • 7 اکتبر 2013 • دسته: گرافیک

نویسنده: محسن احتشامی ناشر: محسن احتشامی قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریالهنر در حرکت:زیباشناسی انیمیشن

بدست • 21 ژانویه 2012 • دسته: گرافیک٬هنر

نویسنده:مارین فرنیس مترجم:سارا سعیدان،شهرزاد اکرمی ناشر:بنیاد سینما فارابی قیمت:۵۵۰۰۰ریالفرانسیس بیکن در قاب دوربین

بدست • 2 نوامبر 2011 • دسته: گرافیک٬هنر

نویسنده: مارتین هریسون
مترجم: کیهان ولی نزاد
نشر: مرکب سپیدگرافیک (یک قرن پوستر و طراحی تبلیغاتی/جیبی)

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: گرافیک

نویسنده: آلن ویل

مترجم: سونیا رضاپور

نشر: یساولیکتاب نشانه ها

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: گرافیک

نویسنده: بیژن صیفوری-مشکی

نشر: یساولیعلائم تجاری و نشانه ها

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: گرافیک

نویسنده: یاسابورو کوایاما

مترجم: محمدرضا نصیری

نشر: یساولیهنر دیجیتال

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: گرافیک

نویسنده: عارف عدیلی-امیر اعلا عدیلی

نشر: همامالگوهای جدید

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: گرافیک

نویسنده: گروه تبلیغاتی طراحان

نشر: همام