بایگانی برای دسته ’ جامعه شناسی ‘

تصویر ناتمام

بدست • 4 دسامبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬فلسفه

اندیشه‌ی ناکجا آبادی برای عصری سراسر ضد ناکجا آبادی نویسنده: راسل جاکوبی مترجم: مهدی نصراله‌زاده نشر: بانهمواره مستدام،سپس نابود

بدست • 21 اکتبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬سیاست٬علوم اجتماعی

الکسی یورچاک، استاد مردم شناسی دانشگاه کالیفرنیا، کتابش را با یک پرادوکس آغاز می کند:«فروپاشی اتحاد شوروی برای مردمی که در آن نظام زندگی می کردند واقعه ای بود بس نامنتظره که البته تعجب برانگیز هم نبود.» نویسنده برای رسیدن به فهمی دقیق تر از این پارادوکس، با ارائه ی روایت مردم شناسانه ی انضمامی، غنی و دقیقی از زندگی «واپسین نسل شوروی» بر سایه روشن های گاه غریب زندگی تحت لوای نظام شوروی انگشت می گذارد. این روایت دسته اول و سرشار از جزییات مایه ی تمایز کتاب یورچاک از دیگر کتاب هایی است که درباره ی واپسین نسل شوروی نگاشته شده است.زندگی ای که می توانی نجات دهی

بدست • 16 اکتبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

سینگر تک تک ما را دعوت می کند از خود بپرسیم: آیا حاضریم برای پایان دادن به فقر کاری کنیم؟ او حکایت های اخلاقی، استدلال های فلسفی و آمارهای خشک و نا منعطف و عقیدتی موجود بر سر راه شکل گیری فرهنگ جهانی نیکوکاری را صادقانه با ما در میان می گذارد و بیان می کند که ما شهروندان چگونه می توانیم به وظیفه خود در توانمندسازی فقرای جهان عمل کنیم.من سرگذشت یاسم و امید

بدست • 11 اکتبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬سیاست٬علوم اجتماعی

این کتاب مجموعه جستارهایی است که نویسندگان آن ها به زبانی شیوا تجربه شان را از بخشی از تاریخ انسان بودن روایت می کنند. روایت هایی از امید، شهامت و مقاومت. هر آنچه در زمانه ی بیم، در تاریکنای یأس قلبمان را روشن می کند و یادمان می آورد چه بسیار آدمیانی که در طول این تاریخ پر از نقطه های سیاه و سفید و خاکستری رنج بسیار کشیده اند، اما در مسیر پاسداشت آزادی و برابری برای همگان، در مراقبت از شأن انسان و احقاق حق طبیعت، گیاه و آب و خاک و هر آنچه جان دارد و جان شیرینش خوش است پا پس نکشیده اند.امید در تاریکی

بدست • 11 اکتبر 2023 • دسته: جامعه شناسی٬فلسفه

نویسنده: ربکا سولنیت مترجم: نرگس حسن‌لی نشر: مهرگان خردتحلیلی از تاریخ ایران مدرن

بدست • 30 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

جوزف ام آپتن یعقوب آژند نشر بایگانیزنان تنها

بدست • 21 نوامبر 2021 • دسته: جامعه شناسی٬روانشناسی

هنر تنها زندگی کردن فلورنس فالک ترجمه: مهدی قراچه‌داغی نشر شباهنگاستبداد شایستگی

بدست • 28 اکتبر 2021 • دسته: اقتصاد٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست٬علوم اجتماعی

چه برسر خیر عمومی آمده است؟ مایکل سندل ترجمه: صبا نوروزی نشر پارسهنگاهی از درون به سازمان چریک‌های فدایی خلق

بدست • 28 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

بهمن تقی‌زاده نشر نیاز عشق

بدست • 28 اکتبر 2021 • دسته: آمریکا لاتین٬ادبیات جهان٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

خوزه ارتگا ای گاست نرجمه: لیلی گلستان نشر مرکز