بایگانی برای دسته ’ آلمان ‘

چنگیز خان،نه رویا

بدست • 2 مارس 2024 • دسته: آلمان

چنگیز خان مغول به روایتی نه در میدان نبرد و در مصاف با دشمن، بلکه در بستر تب و بیماری از پا درآمد. تقدیر چنین بود که قریب هفتصد سال بعد گلزان چیناگ ، نویسنده و شمن مغول تبار، در کشوری که دست خان مغول هرگز به آن نرسید، در رمانی تاریخی و روان‌شناختی، نه شب آخر زندگی او در بستر مرگ را روایت کند. چنگیزخان در این نه شب تب آلود و کابوس‌بار، سرگذشت خود را مرور می‌کند و به داوری خویشتن می‌نشیند.خانه

بدست • 12 نوامبر 2023 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان

به پشت دراز کشیده بودم، دست ها روی شککم، پاها جمع به طرف شکم. از وقتی یادم است این توانایی را داشتم که خودم بشوم پناهگاه خودم…
خانه، آخرین اثر یودیت هرمان روایت مردمانی است که یک سر در جست و جوی رسیدن به موطنی آشنا هستند، در تکاپوی گذر از جهان کهنه به نو.جست و جو گرانی که تلاش می کنند بر روزمرگی شان غلبه کنند.ایوب

بدست • 12 نوامبر 2023 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬معاصر

نویسنده: یوزف روت مترجم: محمد همتی نشر: نومارش رادتسکی

بدست • 12 نوامبر 2023 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬معاصر

مارش رادتسکی ظاهرا رمانی تاریخی است اما در اصل عرصه ی رویارویی تاریخ در برابر تجربه شخصی است و البته که این رویارویی خالی از طنز نیست. ماریو بارگاس یوسا آن را از بهترین رمان های سیاسی خوانده و گفته که در نگارش رمان معروف سور بز از آن الهام گرفته است.بچه های تانر

بدست • 12 نوامبر 2023 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬معاصر

داستان سیمون تانر، نویسنده ی خود خوانده ی خیال پرستی که مدام بی آنکه مرتکب خطایی بشود که باعث شود عذرش را بخواهند شغل های بی اهمیت خود را ترک می کند.موجودی پوچ و بی قید و بند. فرق والزر با شخصیت داستانش این است که او داستان لطیفی می آفریند درباره ی خواست ناکامیابی، و این گونه کامیاب می شود.وقفه‌ی تاریک

بدست • 2 دسامبر 2021 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬فلسفه

نامه‌هایی در باب فقدان، ماتم، و دگردیسی نویسنده: راینر ماریا ریلکه ترجمه: پیمان چهرازی نشر حرفه نویسندهآنچه از این‌جا می‌توان دید

بدست • 7 نوامبر 2021 • دسته: آلمان٬ادبیات ایران و جهان٬داستان٬رمان

ماریانا لکی ترجمه: حسین تهرانی نشر مرواریدرمانتیسم آلمانی

بدست • 22 اکتبر 2021 • دسته: آلمان٬علوم اجتماعی٬فلسفه

فردریک بیزر ترجمه: سید مسعود آذرفام نشر ققنوسخواب گردها

بدست • 24 سپتامبر 2021 • دسته: آلمان٬ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬رمان

هرمان بروخ ترجمه: علی اصغر حداد نشر لاهیتاازدواج های فیلیپ بورگ

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان

ازدواج های فیلیپ بورگ مارتین والزر مترجم:اژدر انگشتری انتشارات:بیدگل