بایگانی برای دسته ’ آلمان ‘

خواب گردها

بدست • 24 سپتامبر 2021 • دسته: آلمان٬ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬رمان

هرمان بروخ ترجمه: علی اصغر حداد نشر لاهیتاازدواج های فیلیپ بورگ

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان

ازدواج های فیلیپ بورگ مارتین والزر مترجم:اژدر انگشتری انتشارات:بیدگلناتان خردمند

بدست • 22 می 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬تئاتر٬دسته‌بندی نشده

ناتان خردمند گوتهلد افرایم لسینگ مترجم:علی اصغر حداد نشر لاهیتاانهدام یک قلب

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬آلمان٬ادبیات جهان

انهدام یک قلب اشتفان تسوایک داوود نوابی نشر نونعشق سرخ

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬سرگذشت نامه

عشق سرخ ماکسیم لئو روح انگیز شرفیان مروارید  آنچه می‌ماند/گزیده سی شعر و شرح آن

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: آلمان٬شعر

آنچه می‌ماند/گزیده سی شعر و شرح آن فردریش هلدرلین محمود حدادی انتشارات نیلوفرسکونت شاعرانه

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬شعر٬نمايشنامه

سکونت شاعرانه/بیست و چهار شعر همراه تحریر سوم از نمایشنامه مرگ امپدوکلس فردریش هلدرلین محمود حدادی انتشارات نیلوفرابرها بزرگ بودند وسفید بودند و در گذر

بدست • 30 دسامبر 2019 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان

ابرها بزرگ بودند وسفید بودند و در گذر ماتیاس چوکه ناصر غیاثی نشر:فرهنگ نشر نوسفر دریایی با دن کیشوت

بدست • 11 نوامبر 2019 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬سفرنامه

سفر دریایی با دن کیشوت توماس مان ترجمه:محمود حدادی نشر نوچه‌ها که هنوز می‌خواهم به تو بگویم

بدست • 22 اکتبر 2019 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬داستان

چه‌ها که هنوز می‌خواهم به تو بگویم سوفی کرامر ترجمه:سارا علیزاده نشر:ایجاز