بایگانی برای دسته ’ آلمان ‘

وقفه‌ی تاریک

بدست • 2 دسامبر 2021 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬فلسفه

نامه‌هایی در باب فقدان، ماتم، و دگردیسی نویسنده: راینر ماریا ریلکه ترجمه: پیمان چهرازی نشر حرفه نویسندهآنچه از این‌جا می‌توان دید

بدست • 7 نوامبر 2021 • دسته: آلمان٬ادبیات ایران و جهان٬داستان٬رمان

ماریانا لکی ترجمه: حسین تهرانی نشر مرواریدرمانتیسم آلمانی

بدست • 22 اکتبر 2021 • دسته: آلمان٬علوم اجتماعی٬فلسفه

فردریک بیزر ترجمه: سید مسعود آذرفام نشر ققنوسخواب گردها

بدست • 24 سپتامبر 2021 • دسته: آلمان٬ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬رمان

هرمان بروخ ترجمه: علی اصغر حداد نشر لاهیتاازدواج های فیلیپ بورگ

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان

ازدواج های فیلیپ بورگ مارتین والزر مترجم:اژدر انگشتری انتشارات:بیدگلناتان خردمند

بدست • 22 می 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬تئاتر٬دسته‌بندی نشده

ناتان خردمند گوتهلد افرایم لسینگ مترجم:علی اصغر حداد نشر لاهیتاانهدام یک قلب

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬آلمان٬ادبیات جهان

انهدام یک قلب اشتفان تسوایک داوود نوابی نشر نونعشق سرخ

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬سرگذشت نامه

عشق سرخ ماکسیم لئو روح انگیز شرفیان مروارید  آنچه می‌ماند/گزیده سی شعر و شرح آن

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: آلمان٬شعر

آنچه می‌ماند/گزیده سی شعر و شرح آن فردریش هلدرلین محمود حدادی انتشارات نیلوفرسکونت شاعرانه

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬شعر٬نمايشنامه

سکونت شاعرانه/بیست و چهار شعر همراه تحریر سوم از نمایشنامه مرگ امپدوکلس فردریش هلدرلین محمود حدادی انتشارات نیلوفر