بایگانی برای دسته ’ فرانسه ‘

لیبرا

بدست • 29 سپتامبر 2019 • دسته: رمان٬فرانسه

لیبرا روبر پنژه ترجمه:عاطفه طاهایی نشر:مشکیروزی که زندگی کردن آموختم

بدست • 13 آگوست 2017 • دسته: رمان٬فرانسه

روزی که زندگی کردن آموختم نوشته لوران گونل ترجمه داود نوابی نشر نون  پی یر بوردیو

بدست • 26 آوریل 2017 • دسته: جامعه شناسی٬فرانسه

پی یر بوردیو نوشته ریچار جنکینز ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان نشر نی  در کافه اگزیستانسیالیستی

بدست • 7 ژانویه 2017 • دسته: فرانسه٬فلسفه

در کافه اگزیستانسیالیستی آزادی، وجود و نوشیدنی های زردآلو نوشته سارا بیکول ترجمه هوشمند دهقان نشر پیام امروزاستاد نادان

بدست • 26 اکتبر 2016 • دسته: سرگذشت نامه٬فرانسه٬فرانسه٬فلسفه

استاد نادان پنج درس در باب رهایی فکر نوشته ژاک رانسیر ترجمه آرام قریب نشر شیرازهمن اگر شما بودم

بدست • 14 می 2016 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬فرانسه٬فرانسه

من اگر شما بودم نویسنده:ژولین گرین مترجم:داود نوابی ناشر:نونمرگی بسیار آرام

بدست • 4 می 2016 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬فرانسه

مرگی بسیار آرام نویسنده: سیمون دوبووار نویسنده:سیروس ذکاء ناشر:ماهیفلسفه و بحران غرب

بدست • 4 ژانویه 2015 • دسته: علوم٬فرانسه٬فلسفه٬مجموعه مقالات

فلسفه و بحران غرب نویسنده: ادموند هوسرل ، مارتین هیدگر ، کارل یاسپرس ، جان مک کواری و …. ترجمه : رضا داوری اردکانی ، محمد رضا جوزی ، پرویز ضیا شهابی نشر : هرمسدر جست و جوی زبان کامل

بدست • 14 آگوست 2014 • دسته: ادبیات جهان٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی٬فرانسه٬فلسفه

در جست و جوی زبان کامل نویسنده: اومبرتو اکو ترجمه  :پیروز ایزدی نشر: جاوید  جامعه شناسی تمدن مدرن

بدست • 14 آگوست 2014 • دسته: ادبیات جهان٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی٬فرانسه٬فلسفه

جامعه شناسی تمدن مدرن نویسنده:رمون آرون ترجمه : پیروز ایزدی نشر: جاوید