در کافه اگزیستانسیالیستی

بدست • 7 ژانویه 2017 • دسته: فرانسه٬ فلسفه

در کافه اگزیستانسیالیستی

آزادی، وجود و نوشیدنی های زردآلو

نوشته سارا بیکول

ترجمه هوشمند دهقان

نشر پیام امروز

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.