بایگانی برای دسته ’ سرگذشت نامه ‘

خورد‌و‌خوراک دیکتاتورها

بدست • 30 دسامبر 2021 • دسته: سرگذشت نامه٬فلسفه زندگي

ویتولد شابوفسکی مسعود یوسف حصیرچین نشر گمانخاطرات مسکو

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: روس٬سرگذشت نامه

زندگی روشنفکران در دوران استالین نویسنده: اما گرشتین ترجمه: احسان لامع نشر پارسهاسکندر بزرگ

بدست • 20 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

نویسنده: فلیپ فریمن ترجمه: محمد ملکی نشر شفیعیموقعیت تجار و صاحبان صنایع ایران

بدست • 20 دسامبر 2021 • دسته: اقتصاد٬سرگذشت نامه

زندگی و کارنامه محمود زینی بنیانگذار گروه صنعتی لایکو به روایت محمد وثوقی نشر نیزنی در برلین

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: سرگذشت نامه

نویسنده ناشناس ترجمه: سیامند زندی نشر نواستنطاق

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬روس٬سرگذشت نامه

نویسنده: فیودر داستایفسکی ترجمه: عبدالحمید احمدی نشر برجنیم‌قرن با بورخس

بدست • 29 نوامبر 2021 • دسته: آمریکا لاتین٬سرگذشت نامه٬نقد

نویسنده: ماریو بارگاس یوسا ترجمه: سعید متین نشر برجاز پشت میز عدلیه

بدست • 29 نوامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران٬سرگذشت نامه

خاطرات طنز یک قاضی دادگستری نویسنده: امین تویسرکانی نشر چشمهاعترافات گرگ تنها

بدست • 25 نوامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران٬سرگذشت نامه

وقایع‌نگاری یک زندگی نویسنده: ناصر ایرانی نشر چشمهجاسوسی که سقوط کرد

بدست • 25 نوامبر 2021 • دسته: سرگذشت نامه

سرگذشت اشرف مروان، داماد جمال عبدالناصر نویسنده: آرون برگمان ترجمه: مهدی نوری نشر ماهی