بایگانی برای دسته ’ تاریخ و جغرافیا ‘

کورسرخی/روایت هایی از جان و جنگ

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: ادبیات ایران٬تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

کورسرخی/روایت هایی از جان و جنگ عالیه عطایی انتشارات چشمههویت ایران

بدست • 19 فوریه 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا

نویسنده:فخرالدین عظیمی انتشارات آگاهاین جهان گذرا/تارخچه بشریت

بدست • 13 نوامبر 2020 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جهان

این جهان گذرا/تارخچه بشریت دیوید کریسچن مترجم: مزدا موحد انتشارات بیدگلآیشمن در اورشلیم (گزارشی در باب ابتذال شر)

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬تاریخ و جغرافیا٬ملل

آیشمن در اورشلیم (گزارشی در باب ابتذال شر) هانا آرنت مترجم زهرا شمس نشر برججانمایه ایرانی/از آغاز تا ظهور اسلام

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا

جانمایه ایرانی/از آغاز تا ظهور اسلام گئو ویدن گرن ترجمه: شهناز نصرالهی انتشارات: پرسشایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: تاریخ و جغرافیا

ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟ میشل فوکو ترجمه حسین معصومی همدانی انتشارات هرمس  دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: تاریخ و جغرافیا

دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی دیوید معتدل ترجمه: ایرج معتدل نشر: ثالثمشروطه زنان و تغییرات اجتماعی

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی

مشروطه زنان و تغییرات اجتماعی علی باغدار دلگشا انتشارات روشنگران و مطالعات زنانپنجاه سال برنامه‌ریزی

بدست • 4 دسامبر 2019 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا٬سیاست٬علوم اجتماعی

پنجاه سال برنامه‌ریزی هدی صابر نشر: کتاب پارسه  اسناد میتروخین

بدست • 3 دسامبر 2019 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬روس

اسناد میتروخین کریستوفر آندرو/ واسیلی میتروخین نویسنده: فریدون دولتشاهی انتشارات اطلاعات