بایگانی برای دسته ’ تاریخ و جغرافیا ‘

تحلیلی از تاریخ ایران مدرن

بدست • 30 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

جوزف ام آپتن یعقوب آژند نشر بایگانیبازخوانی سفرنامه‌های اروپایی ایرانیان در عصر قاجار

بدست • 29 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سفرنامه

نغمه سهرابی محمد سروی‌زرگر نشر مرکزنظریه برای تاریخ هنر

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬هنر

نویسنده: یائه امرلینگ ترجمه: فریده آفرین نشر حرفه هنرمنداسکندر بزرگ

بدست • 20 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

نویسنده: فلیپ فریمن ترجمه: محمد ملکی نشر شفیعیتاریخچه تصویر خبری

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا

ناصرالدین پروین نشر رازگوقرن شوروی

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬روس

موشه لووین پیروز اشرف جهان کتابدموکراسی پوتین

بدست • 9 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬علوم اجتماعی

نویسنده: ولادیمیر تیسمانانو، کیت سی. لانگدن ترجمه: سودابه قیصری نشر پارسهمارکس انسان‌شناس

بدست • 29 نوامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬فلسفه

نویسنده: امس پترسون ترجمه: مهرداد امامی نشر لاهیتابخت بیدادگر

بدست • 25 نوامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬داستان٬رمان تاریخی

داستان یک زندگی نویسنده: هدا مارگولیوس کووالی ترجمه: راضیه خشنود نشر ماهیهنر و جنون

بدست • 1 نوامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬روانشناسی٬معاصر٬هنر

خوزه گویمون ترجمه: مریم حیدری نشر پرسش