بایگانی برای دسته ’ داستان ‘

هر دو در نهایت می‌میرند

بدست • 9 ژانویه 2022 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان٬داستان٬رمان

آدام سیلوا ترجمه: میلاد بابانژاد-الهیه مرادی نشر نون۱۴

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان٬رمان

شمیم بهار نشر بیدگلدیگران

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬ملل

ماهر اونسال اریش مژده الفت نشر نوملکه آلبا

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان٬رمان

(نامه‌هایی از پراگ) نویسنده: پرویز دوائی نشر جهان کتابسگ سفید

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

نویسنده: رومن گاری ترجمه: سروش حبیبی نشر چشمهصورتش را بپوشان

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: انگلیس٬داستان٬رمان

پی.دی.جیمز لیدا صدرالعلمایی نشر برجباد مرگ

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان٬رمان

سروش مظفر مقدم نشر مانیا هنرمسکو ۲۰۴۲

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬روس

نویسنده: ویلادیمیر واینوویچ ترجمه: زینب یونسی نشر برجتاریخچه‌ی تراکتورها به اوکراینی

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس٬داستان٬رمان

نویسنده: مارینا لویتسکا ترجمه: خاطره کردکریمی نشر برجبادام

بدست • 2 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬ملل

نویسنده: ون پیونگ سون مترجم: ملیحه فخاری نشر کتاب مجازی