بایگانی برای دسته ’ داستان ‘

ملک گرسنه/تقویم شمس تبریزی

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: ادبیات ایران٬داستان٬کهن

ملک گرسنه/تقویم شمس تبریزی نهال تجدد نشر چشمهشیخ بی خانقاه

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

شیخ بی خانقاه سید عطاءالله مهاجرانی انتشارات امید ایرانیان  تمام گمشده های دنیا

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

تمام گمشده های دنیا لیلی بخشی نشر:آوند دانش  سنگ لحد

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

سنگ لحد ساسان فقیه نشر:آوند دانش  کارآگاه آقای حشمتی

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

کارآگاه آقای حشمتی عباس اشرفی نشر: آوند دانشمن مینا را کشتم

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان

من مینا را کشتم رضا باباخانلو نشر:آوند دانشحاجی نرگس

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬داستان

حاجی نرگس مریم سمیع زادگان نشر:آوند دانشماه شرف

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان

ماه شرف شرمین نادری نشر: آوند دانشآدم‌خواران

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬فرانسه

آدم‌خواران ژان تولی احسان کرم ویسی نشر چشمهدومین بهار

بدست • 4 دسامبر 2019 • دسته: ادبیات جهان٬داستان

دومین بهار آلیستر مک لاود ترجمه: پژمان طهرانیان نشر بیدگل