بایگانی برای دسته ’ داستان ‘

خصم

بدست • 11 اکتبر 2023 • دسته: ادبیات جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬داستان

در ژانویه سال ۱۹۹۳، خبری هولناک جامعه ی فرانسه را در بهت فرو برد. ژان کلود رومان، پزشک قلابی، ظرف یک روز پدر و مادر و همسر و فرزندانش را به قتل رسانده بود. امانوئل کارر با خواندن این خبر در مطبوعات تصمیم گرفت کتابی درباره ی آن بنویسد. او نامه ای برای قاتل نوشت و آن را به زندان فرستاد. دو سال بعد، پاسخ نامه از راه رسید و کار آغاز شد….زیر تیغ ستاره جبار

بدست • 11 اکتبر 2023 • دسته: داستان٬سیاست

داستان زندگی هدا کووالی در سایه ی جنگ جهانی دوم و بعد حکومتی توتالیتر روایت می شود،پس به نظر باید پر باشد از مرگ و سیاهی، با این همه روایت میل به زندگی است، داستان زنی در نوسان بیم و امید در دل چکسلواکی آشوب زده.حسنش این است اما که به بیان تجربیات شخصی محدود نمی شود.راوی به قدرت کلمات واقف است و جایی می گوید تنها سلاح ضعفا همین کلمات هستند، از همین روست که روایتش را بی پرده می نویسد.هر دو در نهایت می‌میرند

بدست • 9 ژانویه 2022 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان٬داستان٬رمان

آدام سیلوا ترجمه: میلاد بابانژاد-الهیه مرادی نشر نون۱۴

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان٬رمان

شمیم بهار نشر بیدگلدیگران

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬ملل

ماهر اونسال اریش مژده الفت نشر نوملکه آلبا

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان٬رمان

(نامه‌هایی از پراگ) نویسنده: پرویز دوائی نشر جهان کتابسگ سفید

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

نویسنده: رومن گاری ترجمه: سروش حبیبی نشر چشمهصورتش را بپوشان

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: انگلیس٬داستان٬رمان

پی.دی.جیمز لیدا صدرالعلمایی نشر برجباد مرگ

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان٬رمان

سروش مظفر مقدم نشر مانیا هنرمسکو ۲۰۴۲

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬روس

نویسنده: ویلادیمیر واینوویچ ترجمه: زینب یونسی نشر برج