بایگانی برای دسته ’ تئاتر ‘

سقف کلیسای جامع

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: آمریکا٬تئاتر٬نمايشنامه٬هنر

نویسنده: آرتور میلر ترجمه: حسن ملکی نشر بیدگلناتان خردمند

بدست • 22 می 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬تئاتر٬دسته‌بندی نشده

ناتان خردمند گوتهلد افرایم لسینگ مترجم:علی اصغر حداد نشر لاهیتاتراموایی به نام هوس

بدست • 10 فوریه 2020 • دسته: تئاتر٬هنر

تراموایی به نام هوس تنسی ویلیامز آرازبار سقیان نشر یکشنبهکرگدن

بدست • 15 اکتبر 2019 • دسته: تئاتر٬نمايشنامه٬هنر

کرگدن اوژن یونسکو سحر داوری نشر:بیدگلدرخواست کار

بدست • 8 اکتبر 2019 • دسته: تئاتر٬نمايشنامه

درخواست کار میشل وینارو مترجم:زیبا خادم حقیقت مشر بیدگلاتاق روشنیکه روزش می‌خوانند

بدست • 8 اکتبر 2019 • دسته: تئاتر٬دسته‌بندی نشده

اتاق روشنیکه روزش می‌خوانند تونی کوشنر مترجم:خاطره کردکریمی نشر بیدگلپرتره‌ یک زن

بدست • 8 اکتبر 2019 • دسته: تئاتر٬نمايشنامه

پرتره‌ یک زن میشل وینارو منرجم:زیبا خادم حقیقت نشر:بیدگلخرده نسیان

بدست • 16 آگوست 2019 • دسته: تئاتر٬هنر

خرده نسیان بهمن فرسی نشر بیدگلمن و خاله جانم

بدست • 16 آگوست 2019 • دسته: تئاتر٬هنر

من و خاله جانم موریس پنیچ ترجمه‌ی پژمان طهرانیان نشر نیفرشته‌ی تاریخ

بدست • 7 آگوست 2019 • دسته: تئاتر٬هنر

فرشته‌ی تاریخ محمد رضایی راد نشر بیدگل