بایگانی برای دسته ’ کهن ‘

ملک گرسنه/تقویم شمس تبریزی

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: ادبیات ایران٬داستان٬کهن

ملک گرسنه/تقویم شمس تبریزی نهال تجدد نشر چشمهعارفی با دو چهره/سیری در احوال و آثار محمود شبستری

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: ادبیات ایران٬کهن

عارفی با دو چهره/سیری در احوال و آثار محمود شبستری صمد موحد انتشارات ماهیپنج گفتار در زمان و زندگانی فردوسی

بدست • 14 نوامبر 2018 • دسته: سرگذشت نامه٬شعر٬کهن

پنج گفتار در زمان و زندگانی فردوسی نوشته‌ی مهدی سیدی نشر نیخویشاوندی های اختیاری

بدست • 23 نوامبر 2016 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬رمان٬کهن

خویشاوندی های اختیاری نوشته یوهان ولفگانگ فون گوته ترجمه سعید پیرمرادی نشر چشمه  حماسه قران حبشی

بدست • 26 اکتبر 2016 • دسته: ادبیات ایران٬کهن

حماسه قران حبشی به روایت:ابوطاهر محمدبن حسن بن علی بنن اسمعیل بن موسی طرسوسی تصحیح مقدمه و تعلیقات:میلاد جعفرپور انتشارات علمی و فرهنگی    مرزبان نامه‌ی بزرگ(روضهالعقول)

بدست • 7 ژانویه 2015 • دسته: ایران٬کهن

مرزبان نامه‌ی بزرگ(روضهالعقول) نویسنده: محمدبن غازی ملطیوی تصحیح: فتح اله مجتبایی ، غلامعلی آریا انتشارات خوارزمیوصف طعام

بدست • 7 ژانویه 2015 • دسته: ایران٬شعر٬کهن

وصف طعام دیوان اطعمه‌ی مولانا ابو اسحاق حلّاج شیرازی بر اساس نسخه‌ی تصحیح شده‌ی میرزا حبیب اصفهانی ویرایش متن: محسن آزرم نشر چشمهبگو-بخند با حافظ

بدست • 17 آگوست 2014 • دسته: ایران٬شعر٬کهن٬نقد

بگو-بخند با حافظ نویسنده: مجید بهره ور نشر: قطرهنظیره های غنایی منظوم

بدست • 21 ژانویه 2012 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ایران٬کهن

نویسنده:دکتر سید مرتضی میر هاشمی شامل هشت بهشت،جمشید و خورشید،همای و همایون،یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین ناشر:نشر چشمه قیمت:۸۰۰۰۰ریالاز چشم سیمرغ(چکیده رویدادهای شاهنامه)

بدست • 21 ژانویه 2012 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ایران٬کهن

نویسنده:محمد ابراهیم محجوب ناشر:نشر نی قیمت:۵۰۰۰۰ریال