بایگانی نویسنده

رمانتیسم آلمانی

بدست • 22 اکتبر 2021 • دسته: آلمان٬علوم اجتماعی٬فلسفه

فردریک بیزر ترجمه: سید مسعود آذرفام نشر ققنوسافغانستان و پنج سال سلطه طالبان

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست٬علوم اجتماعی

وحید مژده نشر نی طالبانقحطی بزرگ

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

نسل‌کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول محمدقلی مجد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسیبی حد‌و‌مرز

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: آموزش٬روانشناسی

جیم کوییک ترجمه: پگاه فرهنگ‌مهر نشر میلکانزنان کتابخوان خطرناکند

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جهان٬طراحی و نقاشی٬ملل٬هنر

اشتفان بولمان ترجمه: فاطمه ترابی نشر ثالثشنیدن شهر

بدست • 20 اکتبر 2021 • دسته: دسته‌بندی نشده

لیونی سندرکاک،جیمز تراگ مورتن، لیون امیل، رابرت آ.بیوگارد، باربارا اکشتاین نشر اطراف ترجمه: نوید پورمحمدرضاشیرین نشاط

بدست • 20 اکتبر 2021 • دسته: سینما٬عکاسی٬هنر

در گفت‌گویی بلند با محمد عبدی نشر بیدگلچرا فیلسوفان نمی‌توانند بخندند؟

بدست • 20 اکتبر 2021 • دسته: فلسفه

کاترین فروزه ترجمه: علی سیاح نشر چشمهلورکا

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬شعر

فدریکو گارسیا لورکا ترجمه: بیژن الهی نشر بیدگلتربیت سالم خردسالان

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: آموزش٬روانشناسی

سنین ۳تا۶ سال دکتر جین نلسن، چریل اروین، راسلین آن دافی ترجمه: محمدجواد فرشچی،ریحانه ایزدی نشر ساز‌و‌کار