بایگانی برای دسته ’ شعر ‘

ایوب

بدست • 12 نوامبر 2023 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬معاصر

نویسنده: یوزف روت مترجم: محمد همتی نشر: نومارش رادتسکی

بدست • 12 نوامبر 2023 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬معاصر

مارش رادتسکی ظاهرا رمانی تاریخی است اما در اصل عرصه ی رویارویی تاریخ در برابر تجربه شخصی است و البته که این رویارویی خالی از طنز نیست. ماریو بارگاس یوسا آن را از بهترین رمان های سیاسی خوانده و گفته که در نگارش رمان معروف سور بز از آن الهام گرفته است.بچه های تانر

بدست • 12 نوامبر 2023 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬معاصر

داستان سیمون تانر، نویسنده ی خود خوانده ی خیال پرستی که مدام بی آنکه مرتکب خطایی بشود که باعث شود عذرش را بخواهند شغل های بی اهمیت خود را ترک می کند.موجودی پوچ و بی قید و بند. فرق والزر با شخصیت داستانش این است که او داستان لطیفی می آفریند درباره ی خواست ناکامیابی، و این گونه کامیاب می شود.ملکه آلبا

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان٬رمان

(نامه‌هایی از پراگ) نویسنده: پرویز دوائی نشر جهان کتابزمین خوکی

بدست • 2 دسامبر 2021 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬انگلیس٬شعر

نویسنده: جان برجر ترجمه: زینب آرمند نشر حرفه نویسندهعصر طلایی و عصر نقره‌ای شعر روس

بدست • 19 نوامبر 2021 • دسته: روس٬شعر

گردآوری و ترجمه: حمیدرضا آتش‌بر‌آب نشر نیهنر و جنون

بدست • 1 نوامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬روانشناسی٬معاصر٬هنر

خوزه گویمون ترجمه: مریم حیدری نشر پرسشاز دل ایران تا تن جهان

بدست • 31 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران٬ایران٬سفرنامه٬شعر

آرش نورآقایی نشر نوسدهزنان کتابخوان خطرناکند

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جهان٬طراحی و نقاشی٬ملل٬هنر

اشتفان بولمان ترجمه: فاطمه ترابی نشر ثالثلورکا

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬شعر

فدریکو گارسیا لورکا ترجمه: بیژن الهی نشر بیدگل