بایگانی برای دسته ’ آمریکا ‘

کلوپ شانس و شادی

بدست • 19 نوامبر 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬داستان٬رمان

ایمی تن ترجمه: ابراهیم فتوت نشر هیرمندافسانه اکنون

بدست • 19 نوامبر 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات ایران و جهان٬داستان٬رمان

روث اوزکی ترجمه: مهدیه عباسپور نشر نیماژتلماسه

بدست • 1 نوامبر 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات ایران و جهان٬داستان٬رمان

فرانک هربرت ترجمه: سید مهیار فروتن‌فر نشر کتابسرای تندیسدوباره فکر کن

بدست • 3 اکتبر 2021 • دسته: آمریکا٬روانشناسی

قدرت شناختن آنچه نمی دانید آدام گرنت ترجمه: سبحان خسروجردی و فرزانه حاج خلیلی نشر میلکانچین خوردگی در زمان

بدست • 29 سپتامبر 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات داستانی نوجوان

مادلین لنگل ترجمه: فریده خرمی نشر پیدایشروز ملخ

بدست • 24 سپتامبر 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات ایران و جهان٬داستان٬رمان

ناتانیل وست ترجمه: فرید دبیرمقدم نشر ماهیمصاحبه کوتاه با مردان کریه

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

مصاحبه کوتاه با مردان کریه دیوید فاستر والاس معین فرخی نشر: چشمهدر جست‌وجوی یک پیوند

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

در جست‌وجوی یک پیوند کارسون مکالرز حانیه پدرام نشر: بیدگلهمین حوالی

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

همین حوالی جومپا لاهیری راضیه خوشنود نشر: ماهیخشم در هارلم

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

خشم در هارلم چستر هایمز مزدک بلوری انتشارت بیدگل