بایگانی برای دسته ’ رمان ‘

کورسرخی/روایت هایی از جان و جنگ

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: ادبیات ایران٬تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

کورسرخی/روایت هایی از جان و جنگ عالیه عطایی انتشارات چشمهزنان دیکتاتورها/موسولینی،هیتلر،صدام حسین…

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: سرگذشت نامه

زنان دیکتاتورها/موسولینی،هیتلر،صدام حسین… دایان داکرت محمد علی عسگری نشر پیدایشجاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا٬سرگذشت نامه

جاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی ایتالو کالوینو فرزام پروا انتشارات نگاههفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا

بدست • 31 ژانویه 2021 • دسته: ادبیات ایران٬سرگذشت نامه٬هنر

محسن آزرم انتشارات چشمهخون و نفت/تکاپوی محمد بن سلمان برای کسب قدرت جهانی

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: سرگذشت نامه

خون و نفت/تکاپوی محمد بن سلمان برای کسب قدرت جهانی بردلی هوپ/ جاستین شک رضا اسکندری آذر انتشارات نوناتاقی که در آن اتفاق افتاد / خاطرات کاخ سفید

بدست • 14 آگوست 2020 • دسته: آمریکا٬سرگذشت نامه

اتاقی که در آن اتفاق افتاد/ خاطرات کاخ سفید نویسنده: جان بولتون نویسنده: محمد معماریان انتشارات امیرکبیرآنگلا مرکل

بدست • 14 آگوست 2020 • دسته: سرگذشت نامه

آنگلا مرکل نویسنده: استفن کورنلیوس مترجم: هایده وهاب زاده انتشارات روشنگرانخیلی زیاد اما همیشه ناکافی

بدست • 14 آگوست 2020 • دسته: آمریکا٬سرگذشت نامه

خیلی زیاد اما همیشه ناکافی نویسنده: مری ترامپ مترجم: محمد خجسته انتشارات نگاهمرگ و زندگی سیلویا پلات

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: سرگذشت نامه٬شعر

مرگ و زندگی سیلویا پلات رونالد هایمن ترجمه:معصومه اعقابی انتشارات فروزشیادداشت های بغداد/روزنوشته های زنی در جنگ و تبعید

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: ادبیات جهان٬سرگذشت نامه

یادداشت های بغداد/روزنوشته های زنی در جنگ و تبعید نها الراضی مریم مومنی نشر چشمه