بایگانی برای دسته ’ رمان ‘

پاپ سبز

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: آمریکا لاتین٬ادبیات جهان٬داستان٬رمان

میگل انخل استوریاس ترجمه: زهرا خانلری نشر خوارزمیدون ژوان

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬ملل

از زبان خودش پتر هانتکه ترجمه: اژدر انگشتری نشر بیدگلخاطرات سیاسی امین‌الدوله

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬سرگذشت نامه٬سیاست

به کوشش حافظ فرمانفرمائیان زیر نظر ایرج افشار نشر امیرکبیرژنرال دلا روره

بدست • 17 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ایتالیا٬داستان٬رمان

ایندرو مونتانللی ترجمه: وازریک درساهاکیان نشر نواشتیاق

بدست • 17 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬انگلیس٬داستان٬رمان

جنت وینترسن ترجمه: عرفان مجیب نشر برجدشمنان

بدست • 15 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬ملل

یک داستان عاشقانه آیساک باشویتس سینگر ترجمه: احمد پوریایرادی در کار است

بدست • 6 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

اروه لوته لیه ترجمه: محمود سلطانیه، حامد فولاوند نشر شمایادنامه داریوش شایگان

بدست • 3 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬سرگذشت نامه٬فلسفه٬مجموعه مقالات

به کوشش: علی دهباشی نشر علمی فرهنگیفریای هفت جزیره

بدست • 3 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬انگلیس٬داستان٬رمان

جوزف کنراد ترجمه: فرزانه دوستی نشر: بیدگلدوستت دارم

بدست • 3 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬داستان٬رمان٬فرانسه

هیچ چیر از نفرت به عشق نزدیک تر نیست باربارا ابل ترجمه: الهه جمدیان نشر قطره