بایگانی برای دسته ’ فلسفه زندگي ‘

هنر

بدست • 9 ژانویه 2022 • دسته: فلسفه زندگي٬هنر

به روایت مدرسه دوباتن ترجمه:طناز لایق نشر کرگردنخورد‌و‌خوراک دیکتاتورها

بدست • 30 دسامبر 2021 • دسته: سرگذشت نامه٬فلسفه زندگي

ویتولد شابوفسکی مسعود یوسف حصیرچین نشر گمانبی‌خواب‌شدن

بدست • 20 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

مدرسه زندگی ترجمه: نادیا فغانی نشر هنوزعشق بدون بیداری ممکن نیست

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬عرفان٬فلسفه زندگي

نویسنده:آدیا شانتی ترجمه: فرهود مذهبی‌فر نشر ترنگراهنمای عملی رواقی زیستن

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: فلسفه زندگي

ویلیام اروین شادی نیک‌رفعت نشر گمانپشت گوش انداختن

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

مدرسه زندگی نشر هنوزچگونه خونسردی خود را حفظ کنیم

بدست • 2 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

راهنمای باستانی بر مدیریت خشم نویسنده: سنکا ترجمه: علی سیاح نشر چشمهکوهنوردی و فلسفه

بدست • 21 نوامبر 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

استیفن ی. اشمید ترجمه: محمدمهدی فلاح نشر نگارستان اندیشهپدر‌بودن و فلسفه

بدست • 21 نوامبر 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

دائوی بابا بودن لون اس نیس و مایکل دابلیو آستن محمد شکری نشر نگارستان اندیشهپاندای بزرگ و اژدهای کوچک

بدست • 16 نوامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

جیمز نوبری ترجمه: نازنین فیروزی نشر میلکان