بایگانی برای دسته ’ آموزش ‘

با مغزمان چه باید بکنیم؟

بدست • 16 نوامبر 2021 • دسته: آموزش٬علوم

کاترین مالابو ترجمه: علی حسن‌زاده نشر لگابی حد‌و‌مرز

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: آموزش٬روانشناسی

جیم کوییک ترجمه: پگاه فرهنگ‌مهر نشر میلکانتربیت سالم خردسالان

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: آموزش٬روانشناسی

سنین ۳تا۶ سال دکتر جین نلسن، چریل اروین، راسلین آن دافی ترجمه: محمدجواد فرشچی،ریحانه ایزدی نشر ساز‌و‌کارراهنمای انعطاف بدن

بدست • 8 فوریه 2020 • دسته: آموزش

راهنمای انعطاف بدن کریگ کلیونجر رضا اسکندری‌آذر هیرمنددر جستجوی‌ انسان وارسته‌ی امروز

بدست • 17 جولای 2019 • دسته: آموزش

در جستجوی‌ انسان وارسته‌ی امروز توران میرهادی به‌کوشش سوزان حبیب فرهنگنامه کودکان و نوجوانانمادر و خاطرات پنجاه سال زندگی در ایران

بدست • 17 جولای 2019 • دسته: آموزش٬سرگذشت نامه

مادر و خاطرات پنجاه سال زندگی در ایران توران میرهادی به‌کوشش سیمین ضرابی فرهنگنامه کودکان و نوجوانانگذری در ادبیات کودکان

بدست • 17 جولای 2019 • دسته: آموزش

گذری در ادبیات کودکان توران میرهادی، لیلی ایمن و مهدخت صنعتی فرهنگنامه کودکان و نوجوانانفرصتهای استثنایی!

بدست • 17 جولای 2019 • دسته: آموزش

فرصتهای استثنایی! توران میرهادی به کوشش سیمین ضرابی فرهنگنامه کودکان و نوجواناناستاد برجسته‌ی آموزش و پرورش

بدست • 17 جولای 2019 • دسته: آموزش

استاد برجسته‌ی آموزش و پرورش توران میرهادی به کوشش شهرداد میرزایی فرهنگنامه کودک و موجواننقش خانواده در جامعه

بدست • 17 جولای 2019 • دسته: آموزش

نقش خانواده در جامعه توران میرهادی فرهنگنامه کودک و نوجوان