بایگانی برای دسته ’ روانشناسی ‘

هنر

بدست • 9 ژانویه 2022 • دسته: فلسفه زندگي٬هنر

به روایت مدرسه دوباتن ترجمه:طناز لایق نشر کرگردنروان‌شناسی حماقت

بدست • 9 ژانویه 2022 • دسته: روانشناسی

نویسنده: ژان فرانسوا مارمیون ترجمه: بهنوش صابری‌نژاد نشر خوبخورد‌و‌خوراک دیکتاتورها

بدست • 30 دسامبر 2021 • دسته: سرگذشت نامه٬فلسفه زندگي

ویتولد شابوفسکی مسعود یوسف حصیرچین نشر گمانبی‌خواب‌شدن

بدست • 20 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

مدرسه زندگی ترجمه: نادیا فغانی نشر هنوزعشق بدون بیداری ممکن نیست

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬عرفان٬فلسفه زندگي

نویسنده:آدیا شانتی ترجمه: فرهود مذهبی‌فر نشر ترنگراهنمای خوشبختی و ثروتمندی

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬مديريت

نویسنده: اریک یورگنسن ترجمه: فریده صالحی نشر میلکانراهنمای عملی رواقی زیستن

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: فلسفه زندگي

ویلیام اروین شادی نیک‌رفعت نشر گمانهنر دستیابی به تمرکز

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬مديريت

مایکل هایت حمیدرضا توحیدی نشر میلکانپشت گوش انداختن

بدست • 15 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

مدرسه زندگی نشر هنوزازدواج شناسی

بدست • 9 دسامبر 2021 • دسته: روانشناسی

علم و هنر با هم ماندن نویسنده: بلیندا لاسکمب ترجمه: زهرا آزادفر نشر لگا