بایگانی برای دسته ’ ادیان ‘

الهه‌ها

بدست • 29 نوامبر 2021 • دسته: ادیان٬اسطوره

اسرار الوهیت زنانه نویسنده: جوزف کمبل ترجمه: عباس مخبر نشر مرکزدانیال نبی در اسلام و یهود

بدست • 29 سپتامبر 2019 • دسته: ادیان

دانیال نبی در اسلام و یهود محمد منابی نشر:اندیشه احسان  در دادگاه جهل مقدس

بدست • 4 سپتامبر 2019 • دسته: ادیان٬عرفان

در دادگاه جهل مقدس سیدمصطفی محقق داماد انتشارات سخنفاجعه‌ی جهل مقدس

بدست • 4 سپتامبر 2019 • دسته: ادیان٬عرفان

فاجعه‌ی جهل مقدس سیدمصطفی محقق داماد انتشارات سخنریشه‌های الهیاتی مدرنیته

بدست • 31 جولای 2019 • دسته: ادیان٬فلسفه

ریشه‌های الهیاتی مدرنیته مایکل آلن گیلسپی ترجمه‌ی زانیار ابراهیمی پگاه روزگار نوچرا جهان وجود دارد؟

بدست • 21 ژوئن 2019 • دسته: ادیان٬علوم

چرا جهان وجود دارد؟ پل دیویس و دیگران ترجمه‌ی امیرمسعود جهان‌بین نشر پارسیکمعنا‌ی دین در زندگی روزمره

بدست • 14 ژوئن 2019 • دسته: ادیان٬جامعه شناسی

معنا‌ی دین در زندگی روزمره محسن زال انتشارات کویرگوهره‌ی آئین زردشت

بدست • 31 می 2019 • دسته: ادیان

گوهره‌ی آئین زردشت پردز اکتر شروو ترجمه‌ی خشایار بهاری نشر فرزانشمنیسم

بدست • 15 می 2019 • دسته: ادیان

شمنیسم درمانگران، روح‌ها، آیین‌ها کلاوس مولر ترجمه‌ی شاهرخ راعی انتشارات حکمتشایعه‌ی فرشتگان

بدست • 10 آوریل 2019 • دسته: ادیان

شایعه‌ی فرشتگان پیتر برگر ترجمه‌ی ابوالفضل مرشدی و آسیه حاجی‌غلام نشر ثالث