بایگانی برای دسته ’ علوم اجتماعی ‘

روش جاکارتایی

بدست • 26 نوامبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬سیاست

تاریخ نیازمند محققان و کاوشگرانی است که به نام رسالت حقیقت‌جویی به صرافت بیفتند آن را بار دیگر حفاری کنند و دقایق مکتوم یا محبوس آن را آزاد کنند.مهاجرت نخبگان

بدست • 15 نوامبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬علوم اجتماعی

وقتی امید به بازگشت مهاجران وجود دارد، مهاجرت به معنای گردش نخبگان است و برای کشور فرصت تلقی می شود، اما وقتی امید به بازگشت آن ها وجود ندارد، مهاجرت فرار نخبگان به حساب می آید و تهدید خواهد بود….اندیشه های سیاسی

بدست • 12 نوامبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬سیاست

در این کتاب روند مذاکرات دیوید و تاثیرات انقلاب ایران بر تحولات سیاسی منطقه را از زبان نویسنده ای مصری می خوانیم که از پیمان صلح میان مصر و اسرائیل حمایت می کند و نگاهی خوش بینانه به نقش میانجیگری آمریکا و شخص کارتر دارد. این یادداشت ها هم زمان با سیر مذاکرات نوشته و بدون دخل و تصرف منتشر شده است.رویایی فکری ایران با مدرنیت

بدست • 30 اکتبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬سیاست٬علوم اجتماعی

نویسنده: فرزین وحدت مترجم: مهدی حقیقت خواه ناشر: ققنوسهمواره مستدام،سپس نابود

بدست • 21 اکتبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬سیاست٬علوم اجتماعی

الکسی یورچاک، استاد مردم شناسی دانشگاه کالیفرنیا، کتابش را با یک پرادوکس آغاز می کند:«فروپاشی اتحاد شوروی برای مردمی که در آن نظام زندگی می کردند واقعه ای بود بس نامنتظره که البته تعجب برانگیز هم نبود.» نویسنده برای رسیدن به فهمی دقیق تر از این پارادوکس، با ارائه ی روایت مردم شناسانه ی انضمامی، غنی و دقیقی از زندگی «واپسین نسل شوروی» بر سایه روشن های گاه غریب زندگی تحت لوای نظام شوروی انگشت می گذارد. این روایت دسته اول و سرشار از جزییات مایه ی تمایز کتاب یورچاک از دیگر کتاب هایی است که درباره ی واپسین نسل شوروی نگاشته شده است.زندگی ای که می توانی نجات دهی

بدست • 16 اکتبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

سینگر تک تک ما را دعوت می کند از خود بپرسیم: آیا حاضریم برای پایان دادن به فقر کاری کنیم؟ او حکایت های اخلاقی، استدلال های فلسفی و آمارهای خشک و نا منعطف و عقیدتی موجود بر سر راه شکل گیری فرهنگ جهانی نیکوکاری را صادقانه با ما در میان می گذارد و بیان می کند که ما شهروندان چگونه می توانیم به وظیفه خود در توانمندسازی فقرای جهان عمل کنیم.قدرت و پیشرفت

بدست • 13 اکتبر 2023 • دسته: اقتصاد٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬علوم اجتماعی

تلاش هزار ساله برای دستیابی به فناوری و رفاه نویسنده: دارون عجم اوغلو/سایمون جانسون مترجم: میر جواد سید حسینی ناشر: کتاب پارسهایران و همسایگانش

بدست • 11 اکتبر 2023 • دسته: ایران٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬تاریخ و جغرافیا٬سیاست

دوره زمانی این بررسی ۱۸۳۰-۱۸۱۵ در تاریخ اخیر ایران اهمیت فوق العاده ای دارد. روسیه در جهت گسترش سلطه خود بر قفقاز و این سوی رود ارس می کوشید، بریتانیا به دنبال تفوق بر خلیج فارس بود، و ایران در آخرین نبردهای از پیش باخته برای تامین منافع خود جنگ و جدال می کرد. دهه ی سوم قرن نوزدهم شاهد تغییرات بنیادین در وضعیت قفقاز و دریای خزر و خلیج فارس بود….زیر تیغ ستاره جبار

بدست • 11 اکتبر 2023 • دسته: داستان٬سیاست

داستان زندگی هدا کووالی در سایه ی جنگ جهانی دوم و بعد حکومتی توتالیتر روایت می شود،پس به نظر باید پر باشد از مرگ و سیاهی، با این همه روایت میل به زندگی است، داستان زنی در نوسان بیم و امید در دل چکسلواکی آشوب زده.حسنش این است اما که به بیان تجربیات شخصی محدود نمی شود.راوی به قدرت کلمات واقف است و جایی می گوید تنها سلاح ضعفا همین کلمات هستند، از همین روست که روایتش را بی پرده می نویسد.روانشناسی اجتماعی نافرمانی

بدست • 11 اکتبر 2023 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬سیاست٬علوم اجتماعی

در مواقع بحران، آثار بزرگ فلسفی در درک جهان به ما کمک می کنند. درباره نافرمانی از جمله این کتاب هاست که در جهان پر تنش امروز ماهیت حقیقت، میل خطرناک بشریت به استبداد، تأثیر رسانه ها و ارتباطات جمعی و فلسفه مقاومت را نشان می دهند.