بایگانی برای دسته ’ انگلیس ‘

اشتیاق

بدست • 17 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬انگلیس٬داستان٬رمان

جنت وینترسن ترجمه: عرفان مجیب نشر برجکتاب یا سیگار

بدست • 10 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬انگلیس٬داستان

جورج اورول ترجمه: سپیده اشرفیفریای هفت جزیره

بدست • 3 اکتبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬انگلیس٬داستان٬رمان

جوزف کنراد ترجمه: فرزانه دوستی نشر: بیدگلکلارا و خورشید

بدست • 26 سپتامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬انگلیس٬رمان

کازوئو ایشی گورو ترجمه: امیرمهدی حقیقت نشر چشمهکارمیلا

بدست • 24 سپتامبر 2021 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس

کارمیلا شریدان لوفانو ترجمه: محمد گودرزی نشر برجبری لیندون

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس٬جهان

بری لیندون ویلیام تکری محمود گودرزی نشر: برجعشق غریبه ها

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬انگلیس٬ملل

عشق غریبه ها نایل گرین امیر مهدی حقیقت انتشارات چشمهنزدیکی

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس

نزدیکی حنیف قریشی ترجمه: نیکی کریمی انتشارات چشمهسه گانه پاترمور

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ادبیات داستانی نوجوان٬انگلیس

سه گانه پاترمور جی.کی.رولینگ مترجم:ویدا اسلامیه انتشارات کتابسرای تندیسسالومه

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس٬نمايشنامه

سالومه اسکار وایلد مترجم:عبدالله کوثری انتشارات هرمس