بایگانی برای دسته ’ نمايشنامه ‘

سقف کلیسای جامع

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: آمریکا٬تئاتر٬نمايشنامه٬هنر

نویسنده: آرتور میلر ترجمه: حسن ملکی نشر بیدگلسالومه

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس٬نمايشنامه

سالومه اسکار وایلد مترجم:عبدالله کوثری انتشارات هرمسعشق دوردست

بدست • 8 مارس 2020 • دسته: فرانسه٬نمايشنامه

عشق دوردست امین مالوف مینا مانی قلم انتشارات علمی فرهنگیسکونت شاعرانه

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬شعر٬نمايشنامه

سکونت شاعرانه/بیست و چهار شعر همراه تحریر سوم از نمایشنامه مرگ امپدوکلس فردریش هلدرلین محمود حدادی انتشارات نیلوفرکرگدن

بدست • 15 اکتبر 2019 • دسته: تئاتر٬نمايشنامه٬هنر

کرگدن اوژن یونسکو سحر داوری نشر:بیدگلدرخواست کار

بدست • 8 اکتبر 2019 • دسته: تئاتر٬نمايشنامه

درخواست کار میشل وینارو مترجم:زیبا خادم حقیقت مشر بیدگلپرتره‌ یک زن

بدست • 8 اکتبر 2019 • دسته: تئاتر٬نمايشنامه

پرتره‌ یک زن میشل وینارو منرجم:زیبا خادم حقیقت نشر:بیدگل