بایگانی برای دسته ’ (داستان کوتاه) ‘

جناب مارتینی

بدست • 29 سپتامبر 2021 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان٬ایتالیا٬داستان٬رمان

پیترو گروسی ترجمه: بنفشه شریفی خو نشر چشمهنسترن‌های صورتی

بدست • 13 مارس 2021 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

نسترن‌های صورتی رضا جولایی چشمهبازگشت چورب

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬روس

بازگشت چورب ولادیمیر نابوکوف مترجم:آبتین گلکار نشر چشمهشب نشینی با شیطان/شاهکارهای داستان کوتاه

بدست • 19 اکتبر 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

شب نشینی با شیطان/شاهکارهای داستان کوتاه مترجم: محمد علی مهمان نوازانجنایات مرموز دکتر مرا

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان

جنایات مرموز دکتر مرا ادو گاوا رانپو ترجمه محمود گودرزی انتشارات چترنگبنویس من زن عرب نیستم

بدست • 22 می 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

بنویس من زن عرب نیستم داستان هایی از زنان نویسنده عرب مترجم:سمیه آقا جانی انتشارات ماهیانهدام یک قلب

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: (داستان کوتاه)٬آلمان٬ادبیات جهان

انهدام یک قلب اشتفان تسوایک داوود نوابی نشر نونآدم خوشبخت

بدست • 30 دسامبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

آدم خوشبخت عزیز نسین رضا همراه نشر:نگاه  دختر شایسته شهرمون

بدست • 30 دسامبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬ملل

دختر شایسته شهرمون عزیز نسین رضا همراه نشر:نگاهاتاق تاریک

بدست • 14 اکتبر 2019 • دسته: (داستان کوتاه)٬آمریکا٬ادبیات جهان

اتاق تاریک تنسی ویلیامز ترجمه: ملیحه بهارلو نشر:چشمه