بایگانی برای دسته ’ ایران ‘

هویت ایران

بدست • 19 فوریه 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا

نویسنده:فخرالدین عظیمی انتشارات آگاهجانمایه ایرانی/از آغاز تا ظهور اسلام

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا

جانمایه ایرانی/از آغاز تا ظهور اسلام گئو ویدن گرن ترجمه: شهناز نصرالهی انتشارات: پرسشملت دولت و حکومت قانون

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ایران٬سیاست٬فلسفه

ملت دولت و حکومت قانون/جستار در بیان نص و سنت جواد طباطبایی انتشارات: مینوی خرد    ماه شرف

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان

ماه شرف شرمین نادری نشر: آوند دانششاه در شطرنج رندان

بدست • 25 ژانویه 2020 • دسته: ایران٬سیاست

شاه در شطرنج رندان سعید حجاریان نشر نگاه معاصرپنجاه سال برنامه‌ریزی

بدست • 4 دسامبر 2019 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا٬سیاست٬علوم اجتماعی

پنجاه سال برنامه‌ریزی هدی صابر نشر: کتاب پارسه  خانم!فردا کوچ است

بدست • 4 دسامبر 2019 • دسته: ایران٬سفرنامه

خانم!فردا کوچ است پژوهش: رسول جعفریان/ کیانوش کیانی نشر اطرافمن فقط دو نفر را کشتم

بدست • 3 دسامبر 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ایران

من فقط دو نفر را کشتم هادی خورشاهیان انتشارات هیلاخورشید گوشه چهارم

بدست • 13 اکتبر 2019 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ایران

خورشید گوشه چهارم فرهاد جم نشر:اخترانانقلاب ایران

بدست • 8 اکتبر 2019 • دسته: ایران٬سیاست

انقلاب ایران مهران کامروا ترجمه: مصطفی مهرآیین نشر:کرگدن