بایگانی برای دسته ’ ایران ‘

قحطی بزرگ

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

نسل‌کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول محمدقلی مجد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسیتاریخ ایران آکسفورد

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا

تورج دریایی ترجمه: خشایار بهاری، محمدرضا جعفری نشر نو، آسیمخاطرات سیاسی امین‌الدوله

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬سرگذشت نامه٬سیاست

به کوشش حافظ فرمانفرمائیان زیر نظر ایرج افشار نشر امیرکبیراز قیطریه تا اورنج کانتی

بدست • 30 سپتامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران٬ایران٬سرگذشت نامه

حمیدرضا صدر نشر چشمهمخنویس/یادداشت های یک پزشک اعصاب درباره جهان انسان

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: ایران٬فلسفه زندگي

مخنویس/یادداشت های یک پزشک اعصاب درباره جهان انسان رضا ابوتراب نشر کرگدنموهایم را دوباره خواهم بافت

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران

موهایم را دوباره خواهم بافت نازنین متین نیا انتشارات: زیزفونحفره

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران

حفره نویسنده: محمد رضایی انتشارات چشمههویت ایران

بدست • 19 فوریه 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا

نویسنده:فخرالدین عظیمی انتشارات آگاهجانمایه ایرانی/از آغاز تا ظهور اسلام

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا

جانمایه ایرانی/از آغاز تا ظهور اسلام گئو ویدن گرن ترجمه: شهناز نصرالهی انتشارات: پرسشملت دولت و حکومت قانون

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ایران٬سیاست٬فلسفه

ملت دولت و حکومت قانون/جستار در بیان نص و سنت جواد طباطبایی انتشارات: مینوی خرد