استاد نادان

بدست • 26 اکتبر 2016 • دسته: سرگذشت نامه٬ فرانسه٬ فرانسه٬ فلسفه

استاد نادان

پنج درس در باب رهایی فکر

نوشته ژاک رانسیر

ترجمه آرام قریب

نشر شیرازه

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.