نوشته‌ها با برچسب ’نوجوان‘

واژه های نفهم

بدست • 6 سپتامبر 2016 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

واژه های نفهم احمد اکبرپور تصویرگر: مهدی صادقیجام گمج

بدست • 30 دسامبر 2015 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان٬پرفروش ترین های ماه:

جام گمج نویسنده:کارول کندال مترجم:میلاد زکریا نشر مرکزروزنامه فروش

بدست • 15 دسامبر 2015 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان٬پرفروش ترین های ماه:

روزنامه فروش نویسنده:وینس واتِر مترجم:پروین علی پور ناشر:ونوشه(چشمه)  آلونک

بدست • 29 ژوئن 2011 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: رابرت سوئیندلز
مترجم: زینب موسوی کریمی
نشر: چشمهباجه ی عوارض شهر خیالی

بدست • 29 ژوئن 2011 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: نرتن جاستر
مترجم: شهلا طهماسبی
تصویرگر: جولز فیفر
نشر: چشمهوقتی به من می رسی

بدست • 29 ژوئن 2011 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: ربکا استید
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
نشر: افقمامان بیتای ناتمام

بدست • 29 ژوئن 2011 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده عبدالمجید نجفی
نشر: قطرهجنگ که تمام شد بیدارم کن

بدست • 29 ژوئن 2011 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: عباس جهانگیریان
نشر: افقآرزوهای کوچک

بدست • 29 می 2011 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: کارن هس
مترجم: پروین علی پور
نشر: قطرهپیراهن تازه ی بیل

بدست • 29 می 2011 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: آن فاین
مترجم: معصومه انصاریان
نشر: قطره