بایگانی برای دسته ’ پرفروش ترین های ماه: ‘

دایی جان ناپلئون

بدست • 21 ژوئن 2017 • دسته: ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬پرفروش ترین های ماه:

دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد نشر فرهنگ معاصر  نامه به سیمین

بدست • 21 ژوئن 2017 • دسته: پرفروش ترین های ماه:٬دسته‌بندی نشده

نامه به سیمین نوشته ابراهیم گلستان نشر بازتاب نگارشاهنشاه

بدست • 21 ژوئن 2017 • دسته: پرفروش ترین های ماه:٬تاریخ و جغرافیا

شاهنشاه نوشته ریشارد کاپوشچینسکی ترمه بهرنگ رجبی نشرماهی  سیر عشق

بدست • 26 آوریل 2017 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس٬پرفروش ترین های ماه:٬رمان

سیر عشق نوشته آلن دو باتن ترجمه زهرا باختری نشر چترنگدروغگو و جاسوس

بدست • 11 ژوئن 2016 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات داستانی نوجوان٬پرفروش ترین های ماه:

دروغگو و جاسوس نویسنده:ربکا استید مترجم:مژگان کلهر ناشر:افق  شش لول

بدست • 11 ژوئن 2016 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات داستانی نوجوان٬پرفروش ترین های ماه:

شش لول نویسنده:مارکوس سدویک مترجم:آرزو احمی ناشر:پیدایشافسانه های این ور آب

بدست • 4 می 2016 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران و جهان٬ادبیات داستانی کودک٬پرفروش ترین های ماه:

افسانه های این ور آب نویسنده: محمدرضا شمس تصویرگر:رودابه خائف ناشر:افقافسانه های آن ور آب

بدست • 4 می 2016 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ادبیات ایران و جهان٬ادبیات داستانی کودک٬پرفروش ترین های ماه:

افسانه های آن ور آب نویسنده: محمد رضا شمس تصویرگر:رودابه خائف ناشر:افقدختر شیزوکو

بدست • 30 آوریل 2016 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان٬پرفروش ترین های ماه:

دختر شیزوکو نویسنده:کیوکو میری مترجم:شهلا طهماسبی  مجموعه بچه دیو شاد

بدست • 30 آوریل 2016 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان٬پرفروش ترین های ماه:

مجموعه بچه دیو شاد نویسنده:گای بس مترجم:محمود مزینانی ناشر:پیدایش تصویرگر: راس کولینز