نوشته‌ها با برچسب ’افق‘

دیلماج

بدست • 14 ژوئن 2016 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ادبیات ایران و جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:

دیلماج نویسنده:حمیدرضا شاه آبادی ناشر: افقآوریل سرخ

بدست • 11 ژوئن 2016 • دسته: آمریکا لاتین٬ادبیات ایران و جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:

آوریل سرخ نویسنده:سانتیاگو رونکاگلیولو مترجم:جیران مقدم ناشر:افقآسفالتی ها

بدست • 7 ژوئن 2016 • دسته: آمریکا٬ادبیات ایران و جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:

آسفالتی ها نویسنده:تاد استراسر مترجم:ناصر زاهدی ناشر:افق  افسانه های این ور آب

بدست • 4 می 2016 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران و جهان٬ادبیات داستانی کودک٬پرفروش ترین های ماه:

افسانه های این ور آب نویسنده: محمدرضا شمس تصویرگر:رودابه خائف ناشر:افقافسانه های آن ور آب

بدست • 4 می 2016 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ادبیات ایران و جهان٬ادبیات داستانی کودک٬پرفروش ترین های ماه:

افسانه های آن ور آب نویسنده: محمد رضا شمس تصویرگر:رودابه خائف ناشر:افقآسمان سرخ در سپیده دم

بدست • 16 آوریل 2016 • دسته: ادبیات غیر داستانی نوجوان٬پرفروش ترین های ماه:

آسمان سرخ در سپیده دم نویسنده: الیزابت لرد مترجم: پروین علی پور ناشر: افقژنرال جنوبی اهل بیگسور

بدست • 8 مارس 2016 • دسته: آمریکا٬ادبیات ایران و جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:

ژنرال جنوبی اهل بیگسور نویسنده: ریچارد براتیگان مترجم: رضا نوحی ناشر:افقجنگل بزرگ

بدست • 13 فوریه 2016 • دسته: آمریکا٬ادبیات ایران و جهان٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬دسته‌بندی نشده

جنگل بزرگ نویسنده: ویلیام فاکنر مترجم:احمد اخوت ناشر:افق  آفریده ی عشق و مرگ

بدست • 4 نوامبر 2015 • دسته: آلمان٬ادبیات ایران و جهان

آفریده ی عشق و مرگ نویسنده: گابریله الیوت مترجم: شادی ابراهیمی ناشر: افقاول عاشقی

بدست • 4 نوامبر 2015 • دسته: آلمان٬ادبیات ایران و جهان

اول عاشقی نویسنده:پودیت هرمان ترجمه: محمود حسینی زاده ناشر: افق