نوشته‌ها با برچسب ’نیلوفر‘

پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند؟

بدست • 22 آگوست 2011 • دسته: فلسفه

نویسنده: آلن دوباتن
مترجم: گلی امامی
نشر: نیلوفربازی بزرگ

بدست • 20 آگوست 2011 • دسته: فلسفه

نویسنده: پیتر هاپکرک

مترجم: رضا کامشاد

نشر: نیلوفرامیل

بدست • 20 آگوست 2011 • دسته: فلسفه

نویسنده: ژان ژاک روسو
مترجم: غلامحسین زیرک زاده
نشر: نیلوفراعترافات

بدست • 20 آگوست 2011 • دسته: فلسفه

نویسنده: ژان ژاک روسو
مترجم: مهستی بحرینی
نشر: نیلوفرامتحان نهایی

بدست • 12 آگوست 2011 • دسته: آمریکا لاتین

نویسنده: خولیو کورتاسار
مترجم: مصطفی مفیدی
نشر: نیلوفرحرکت انسانم آرزوست

بدست • 12 آگوست 2011 • دسته: ایتالیا

نویسنده: سوزانا تامارو
مترجم: نادیا معاونی
نشر: نیلوفرجاده کمربندی

بدست • 25 می 2011 • دسته: فرانسه

نویسنده: آنری بوشو
مترجم: روح انگیز مهرآفرین
نشر: نیلوفرخانه ای برای آقای بیسواس

بدست • 5 می 2011 • دسته: انگلیس

نویسنده: و.س.نایپل
مترجم: مهدی غبرایی
نشر: نیلوفرروزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد

بدست • 5 می 2011 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬ملل

نویسنده: کنزابورو اوئه
مترجم: جلال بایرام
نشر: نیلوفرراستان

بدست • 5 می 2011 • دسته: فرانسه

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: سپیده نوروزی
نشر: نیلوفر