نوشته‌ها با برچسب ’قدیانی‘

نیلوفر آبی (تن تن ۵)

بدست • 1 مارس 2010 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: هرژه

نشر: قدیانینخستین کتاب مرجع من (دوره شش جلدی قابدار)

بدست • 1 مارس 2010 • دسته: ادبیات غیر داستانی نوجوان

مترجم: علی بشر دانش-حسین الوندی

نشر: قدیانینخستین فرهنگ نامه انگلیسی-فارسی من (کتاب مرجع کودک و نوجوان ۲)

بدست • 1 مارس 2010 • دسته: ادبیات غیر داستانی نوجوان

مترجم: علی بشر دانش

نشر: قدیانینخستین اطلس جغرافی من (کتاب مرجع کودک و نوجوان ۳)

بدست • 1 مارس 2010 • دسته: ادبیات غیر داستانی نوجوان

مترجم: علی بشر دانش

نشر: قدیانینخستین اطلس پرچم من(کتاب مرجع کودک و نوجوان ۴)

بدست • 1 مارس 2010 • دسته: ادبیات غیر داستانی نوجوان

مترجم: علی بشر دانش

نشر: قدیانینخستین اطلس بدن من (کتاب مرجع کودک و نوجوان ۶)

بدست • 1 مارس 2010 • دسته: ادبیات غیر داستانی نوجوان

مترجم: حسین الوندی

نشر: قدیانینبرد با شیاطین (لرد لاس)

بدست • 1 مارس 2010 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: دارن شان

مترجم: فرزانه کریمی

نشر: قدیانیماجراهای کلکولس (تن تن ۱۸)

بدست • 28 فوریه 2010 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: هرژه

نشر: قدیانیماجراهای نارنینا ۷ (آخرین نبرد)

بدست • 28 فوریه 2010 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: سی اس لوئیس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

نشر: قدیانیماجراهای نارنینا ۶ (صندلی نقره ای)

بدست • 28 فوریه 2010 • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: سی اس لوئیس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

نشر: قدیانی