نوشته‌ها با برچسب ’طراحی و نقاشی‘

پرسپکتیو

بدست • 21 اکتبر 2010 • دسته: طراحی و نقاشی٬هنر

نویسنده: فاروق مظلومی

نشر: آیندگان۴۰۰۰ طرح تزئینی گل و گیاه

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: گراهام لسلی مک کالم

مترجم: سونیا رضاپور

نشر: یساولیهنر طراحی از طبیعت بیجان

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: ویلیام ف پاول

مترجم: برهان مقدس فاضلی

نشر: یساولیهنر طراحی از حیوانات

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: کن هالتگرن

مترجم: سونیا رضاپور

نشر: یساولیهنر رنگ

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: یوهانس ایتن

مترجم: عربعلی شروه

نشر: یساولی۷۰۰ طرح تزئینی

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: فردریک نایت

نشر: یساولینور و سایه در طراحی از چهره (جلد ۲)

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: عبدالله علیخانی

نشر: یساولینور و سایه در طراحی از چهره (جلد ۱)

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: عبدالله علیخانی

نشر: یساولینقش زرین (آموزش جامع ساخت و ساز در تذهیب/باغ ایرانی۱۲)

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: محمدرضا هنرور-فرید هنرور

نشر: یساولینقاشی با آبرنگ در ۱۰ درس

بدست • 31 مارس 2010 • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: تونی کاچ

مترجم: عربعلی شروه

نشر: یساولی