نوشته‌ها با برچسب ’شعر‘

لورکا

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬شعر

فدریکو گارسیا لورکا ترجمه: بیژن الهی نشر بیدگلعارفی با دو چهره/سیری در احوال و آثار محمود شبستری

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: ادبیات ایران٬کهن

عارفی با دو چهره/سیری در احوال و آثار محمود شبستری صمد موحد انتشارات ماهیمثل تو که در خواب هم میخندی

بدست • 2 نوامبر 2019 • دسته: ایران٬شعر

مثل تو که در خواب هم میخندی بهنود فرازمند نشر:فصل پنجم  بید‌های گریان

بدست • 15 اکتبر 2019 • دسته: جهان٬شعر

بیدهای گریان یوسا بوسون ترجمه:ع.پاشایی نشر:اتفاقیک فنجان چای

بدست • 15 اکتبر 2019 • دسته: جهان٬شعر

یک فنجان چای کوبا یاشی ایسا ع.پاشایی نشر:اتفاقآدرنالین

بدست • 14 اکتبر 2019 • دسته: جهان٬شعر

آدرنالین غیاث المدهون ترجمه:سارا رحمتی نشر:مرکزدیوان ملک‌الشعرای بهار

بدست • 15 می 2019 • دسته: ایران٬شعر

دیوان ملک‌الشعرای بهار گردآورنده‌ی سید محمود فرخ خراسانی به کوشش مجتبی مجرد و سیدامیر منصوری نشر هرمساز کران تا کران، از دریا به دریا…

بدست • 13 مارس 2019 • دسته: ایران٬شعر

از کران تا کران، از دریا به دریا… داریوش شایگان نشر شهاب ثاقبتناهی

بدست • 8 فوریه 2019 • دسته: ایران٬شعر٬معاصر

تناهی روزبه سوهانی انشارات مرواریدکتاب موسیقی

بدست • 2 ژانویه 2019 • دسته: ایران٬شعر

کتاب موسیقی اشعاری در ستایش سازها شمس لنگرودی انتشارات نگاه