نوشته‌ها با برچسب ’روانشناسی‘

روان‌شناسی حماقت

بدست • 9 ژانویه 2022 • دسته: روانشناسی

نویسنده: ژان فرانسوا مارمیون ترجمه: بهنوش صابری‌نژاد نشر خوبموهبت

بدست • 15 اکتبر 2021 • دسته: روانشناسی

ادیت اگر ترجمه: آرتمیس مسعودی نشر آموتبیماری منتهی به مرگ

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

بیماری منتهی به مرگ سورن کی یرکگور مسعود علیا انتشارات بیدگلجرأت داشته باش

بدست • 24 آگوست 2018 • دسته: روانشناسی

  جرأت داشته باش نوشته فردریک فانژه ترجمه‌ی محیا احمدی‌پور نشر شمعدونی  کلید روانشناسی مدرن

بدست • 21 دسامبر 2016 • دسته: روانشناسی

کلید روانشناسی مدرن نوشته پل کلاینمن ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی نشر مازیار  دیبز در جستجوی خویشتن

بدست • 25 سپتامبر 2016 • دسته: روانشناسی

دیبز در جستجوی خویشتن نوشته: ویرجینیا ام.اکسلاین ترجمه: سرور مزینی، مریم نوذرآدان نشر روزبهان  نه برای لقمه ای نان

بدست • 12 دسامبر 2011 • دسته: روانشناسی

نویسنده: کونوسوکی ماتسوشیتا
مترجم: محمدعلی طوسی
نشر: شباویزعقده مادر و روابط زن و مرد

بدست • 30 سپتامبر 2011 • دسته: روانشناسی

نویسنده: رابرت جانسون
مترجم: تورج رضا بنی صدر
نشر: لیوساذهن کامل نو

بدست • 30 سپتامبر 2011 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬روانشناسی

نویسنده: دانیل ه پینک
مترجم: رضا امیر رحیمی
نشر: کند و کاوکافه سوال

بدست • 26 می 2011 • دسته: روانشناسی

نویسنده: گریگوری استاک
مترجم: صدف اشتری
نشر: مثلث