نوشته‌ها با برچسب ’داستان فارسي‘

ملکه آلبا

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران٬داستان٬رمان

(نامه‌هایی از پراگ) نویسنده: پرویز دوائی نشر جهان کتابباد مرگ

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬داستان٬رمان

سروش مظفر مقدم نشر مانیا هنرحفره

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ایران

حفره نویسنده: محمد رضایی انتشارات چشمهبزها به جنگ نمی روند

بدست • 27 فوریه 2021 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان )

بزها به جنگ نمی روند مهیار شهیدیان انتشارات نیلوفرعشق نامه ایرانی

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

عشق نامه ایرانی کیهان خانجانی نشر چشمههیچ دوستی به جز کوهستان

بدست • 17 فوریه 2020 • دسته: ادبیات ایران٬سرگذشت نامه

هیچ دوستی به جز کوهستان بهروز بوچانی نشر چشمهمن فقط دو نفر را کشتم

بدست • 3 دسامبر 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ایران

من فقط دو نفر را کشتم هادی خورشاهیان انتشارات هیلاشب شمس

بدست • 4 سپتامبر 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان )٬ادبیات ایران و جهان

شب شمس میلاد حسینی نشر چشمهگشت گشتن و بازگشتن‌ها

بدست • 2 آگوست 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

گشت گشتن و بازگشتن‌ها سودابه فضایلی نشر رشدیهدوران

بدست • 2 آگوست 2019 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ادبیات ایران و جهان

دوران روح‌انگیز شریفیان انتشارات مروارید