نوشته‌ها با برچسب ’تاريخ‘

تحلیلی از تاریخ ایران مدرن

بدست • 30 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

جوزف ام آپتن یعقوب آژند نشر بایگانیاسکندر بزرگ

بدست • 20 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

نویسنده: فلیپ فریمن ترجمه: محمد ملکی نشر شفیعیتاریخچه تصویر خبری

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا

ناصرالدین پروین نشر رازگوزنی در برلین

بدست • 16 دسامبر 2021 • دسته: سرگذشت نامه

نویسنده ناشناس ترجمه: سیامند زندی نشر نودموکراسی پوتین

بدست • 9 دسامبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬علوم اجتماعی

نویسنده: ولادیمیر تیسمانانو، کیت سی. لانگدن ترجمه: سودابه قیصری نشر پارسهجاسوسی که سقوط کرد

بدست • 25 نوامبر 2021 • دسته: سرگذشت نامه

سرگذشت اشرف مروان، داماد جمال عبدالناصر نویسنده: آرون برگمان ترجمه: مهدی نوری نشر ماهیبزرگ اندیشیدن

بدست • 12 نوامبر 2021 • دسته: فلسفه

مدرسه رندگی ترجمه: آزاده ضیائی نشر هنوزنگاهی از درون به سازمان چریک‌های فدایی خلق

بدست • 28 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

بهمن تقی‌زاده نشر نیافغانستان و پنج سال سلطه طالبان

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست٬علوم اجتماعی

وحید مژده نشر نی طالبانقحطی بزرگ

بدست • 21 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی٬سیاست

نسل‌کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول محمدقلی مجد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی