نوشته‌ها با برچسب ’ايران‘

تاراج نهان/سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: جامعه شناسی

تاراج نهان/سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران محمد مالجو انتشارات اگهایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: تاریخ و جغرافیا

ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟ میشل فوکو ترجمه حسین معصومی همدانی انتشارات هرمس  کودتای‌ ایرانی

بدست • 28 آگوست 2019 • دسته: تاریخ و جغرافیا

کودتای‌ ایرانی ۲۸ مرداد، قرنی، نوژه مارک گازیوروسکی ترجمه‌ی بهرنگ رجبی نشر چشمهکار کار انگلیسی‌هاست

بدست • 28 آگوست 2019 • دسته: سیاست٬علوم اجتماعی

کار کار انگلیسی‌هاست چرا ایران به ما بی‌اعتماد است؟ جک استراو ترجمه‌ی علی مجتهدزاده کتاب پارسهجامعه‌شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین

بدست • 23 آگوست 2019 • دسته: هنر

جامعه‌شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین معصومه محمدی‌سیف نشر اندیشه احسانتفکر به منزله‌ی کنش سیاسی

بدست • 21 آگوست 2019 • دسته: سیاست٬علوم اجتماعی

تفکر به منزله‌ی کنش سیاسی بیژن عبدالکریمی نشر نقد و فرهنگافکار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر‌نشده‌ی دوران قاجار

بدست • 24 جولای 2019 • دسته: تاریخ و جغرافیا

افکار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر‌نشده‌ی دوران قاجار فریدون آدمیت و هما ناطق نشر آگاهدلدادگی و عصیان

بدست • 24 جولای 2019 • دسته: سرگذشت نامه

دلدادگی و عصیان نامه‌های احمد قاسمی به همسرش اعظم صارمی به کوشش حمید شوکت نشر اختراندر جستجوی‌ انسان وارسته‌ی امروز

بدست • 17 جولای 2019 • دسته: آموزش

در جستجوی‌ انسان وارسته‌ی امروز توران میرهادی به‌کوشش سوزان حبیب فرهنگنامه کودکان و نوجواناناستاد برجسته‌ی آموزش و پرورش

بدست • 17 جولای 2019 • دسته: آموزش

استاد برجسته‌ی آموزش و پرورش توران میرهادی به کوشش شهرداد میرزایی فرهنگنامه کودک و موجوان