نوشته‌ها با برچسب ’امریکا‘

آنگاه به پایان رسیدیم

بدست • 15 دسامبر 2011 • دسته: آمریکا

نویسنده: جوشوآ فریس
مترجم: علی فامیان
نشر: نیستانخواب گرگ

بدست • 29 ژوئن 2011 • دسته: آمریکا

نویسنده: آن بیتی
مترجم: امیر امجد
نشر: چشمهماه دل انگیز مه

بدست • 29 ژوئن 2011 • دسته: آمریکا

نویسنده: جیمز جونز
مترجم: پرویز شهدی
نشر: نیکاانجیل سفید

بدست • 29 می 2011 • دسته: آمریکا٬پیشنهاد ما از تازه های نشر:

نویسنده: توبیاس وولف
مترجم: اسدالله امرایی
نشر: ثالثماجراهای شگفت انگیز

بدست • 29 می 2011 • دسته: آمریکا

نویسنده: ادگار آلن پو
مترجم: پرویز شهدی
نشر: فرهنگ جاویدانجیل سفید

بدست • 26 می 2011 • دسته: آمریکا

نویسنده: توبیاس وولف
مترجم: اسدالله امرایی
نشر: ثالثصدای سوم

بدست • 3 دسامبر 2010 • دسته: آمریکا

گزیده نویسندگان امریکا
مترجم: احمد اخوت
نشر: ماهینامه ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی

بدست • 27 اکتبر 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: ریچارد براتیگان
مترجم: مهدی نوید
نشر: چشمهترانه برف خاموش

بدست • 21 اکتبر 2010 • دسته: فرانسه

نویسنده: هیوبرت سلبی جونیور

مترجم: پیمان خاکسار

نشر: چشمهقصه های من و بابام

بدست • 19 اکتبر 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: ارسکین کالدول

مترجم: احمد شاملو

نشر: نگاه