نوشته‌ها با برچسب ’ارسال به خارج از کشور‘

کورسرخی/روایت هایی از جان و جنگ

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: ادبیات ایران٬تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

کورسرخی/روایت هایی از جان و جنگ عالیه عطایی انتشارات چشمهتپلی و بیست داستان دیگر

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

تپلی و بیست داستان دیگر گی دو موپاسان محمدرضا پارسایار انتشارات فرهنگ معاصرخشم در هارلم

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

خشم در هارلم چستر هایمز مزدک بلوری انتشارت بیدگلفقط یک طاعون ساده

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: ادبیات جهان٬روس

فقط یک طاعون ساده لودمیلا اولیتسکایا آبتین گلکار انتشارات برجاول شخص مفرد

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

اول شخص مفرد هاروکی موراکامی امیرمرزبان/ امیر قاجارگر انتشارات خوبکشتن مرغ مقلد

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

کشتن مرغ مقلد هارپر لی رضا ستوده انتشارات نگاهمن ذهن آگاه هستم/ ۲۵ درس برای شاد زیستن

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: روانشناسی٬فلسفه زندگي

من ذهن آگاه هستم/ ۲۵ درس برای شاد زیستن کریستف آندره محیا احمدی پور انتشارات شمعدونیزنان دیکتاتورها/موسولینی،هیتلر،صدام حسین…

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: سرگذشت نامه

زنان دیکتاتورها/موسولینی،هیتلر،صدام حسین… دایان داکرت محمد علی عسگری نشر پیدایشجاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا٬سرگذشت نامه

جاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی ایتالو کالوینو فرزام پروا انتشارات نگاهنزدیکی

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس

نزدیکی حنیف قریشی ترجمه: نیکی کریمی انتشارات چشمه