نوشته‌ها با برچسب ’ارسال به خارج از كشور‘

سالومه

بدست • 19 سپتامبر 2020 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس٬نمايشنامه

سالومه اسکار وایلد مترجم:عبدالله کوثری انتشارات هرمستسویه حساب

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

تسویه حساب جان گریشام ترجمه : الهه شمس نژاد انتشارات مروارید    مردم مشوش

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

مردم مشوش فردریک بکمن مترجم: الهام رعایی انتشارات نونفروشنده

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

فروشنده برنارد مالامود ترجمه: محمد کریمی انتشارات شب خیز  اعداد در تاریکی

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

اعداد در تاریکی ایتالو کالوینو ترجمه: مهدی صالحی اقدم انتشارات فروزش  دفترچه ۱۰۰درصد خوشبختی من

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬روانشناسی٬فرانسه

دفترچه ۱۰۰درصد خوشبختی من رافائل ژیوردانو ترجمه:زیور ایزدپناه انتشارات پارسهخیابان کاتالین

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

خیابان کاتالین ماگدا سابو ترجمه نصراله مرادیانی نشر بیدگلیادداشت های بی سرانجام

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات ایران

یادداشت های بی سرانجام حسین رسول زاده نشر حکمت کلمهمسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیز

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: روانشناسی

مسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیزمسیر آرامش/ شجاعت کشف عشق در همه چیز جف فوستر ترجمه:فرزانه نژاده نشر: ترنگمصیبت های عاشق بودن

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: فلسفه زندگي

مصیبت های عاشق بودن جستارهایی برای زندگی ترجمه:نادیا فغانی نشر: هنوز