نوشته‌ها با برچسب ’ادبيات جهان‘

بی ریشه

بدست • ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان

بی ریشه داستان هایی از میگل آنخل آستوریاس، آندره موروا، اگراتزیا دلدا، پروسپه مریمه و … ترجمه محمد قاضی نشر کتاب پنجرههمراز

بدست • ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

همراز نوشته هلن گرمیون ترجمه انوشه برزنونی نشر ماهی  دختر آقای خوشبین

بدست • ۷ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

دختر آقای خوشبین نوشته یودورا ولتی ترجمه شیوا قدمی نشر ایجازآقای رؤیا

بدست • ۷ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

آقای رؤیا نوشته روبر پنژه ترجمه مهستی بحریتی نشر نیلوفر  حوراب ساق بلند سفید

بدست • ۷ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات جهان٬انگلیس

حوراب ساق بلند سفید نوشته دی. اچ. لارنس ترجمه فرید قدمی نشر ایجاز  روزهای رخوت

بدست • ۷ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬ملل

روزهای رخوت نوشته ارلند لو ترجمه شقایق قندهاری نشر ثالث  بیرق انگلیس

بدست • ۲۹ دی ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬ملل

بیرق انگلیس نوشته ایمره کرتیس ترجمه پویا رفویی نشر ناهید  دنیا زاد

بدست • ۲۹ دی ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬ملل

دنیا زاد نوشته می تلمسانی ترجمه عظیم طهماسبی نشر نیلوفر  اسکندر

بدست • ۲۹ دی ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬ملل

اسکندر نوشته الیف شافاک ترجمه صابر حسینی نشر نیماژ  آقای رویا

بدست • ۲۹ دی ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

آقای رویا نوشته روبر پنژه ترجمه مهستی بحرینی نشر نیلوفر