نوشته‌ها با برچسب ’ادبيات جهان‘

تسویه حساب

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

تسویه حساب جان گریشام ترجمه : الهه شمس نژاد انتشارات مروارید    مردم مشوش

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ملل

مردم مشوش فردریک بکمن مترجم: الهام رعایی انتشارات نونازدواج دروغین

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

ازدواج دروغین کیمبرلی بل مترجم: محدثه احمدی انشارات قطرهفروشنده

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

فروشنده برنارد مالامود ترجمه: محمد کریمی انتشارات شب خیز  آرتور و جرج

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس

آرتور و جرج جولین بارنز فرزانه قوجلو انتشارات نشر نوعشق سرخ

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: آلمان٬ادبیات جهان٬سرگذشت نامه

عشق سرخ ماکسیم لئو روح انگیز شرفیان مروارید  روستای محو شده

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه٬ملل

روستای محو شده برنار کی‌رینی ابوالفضل الله دادی انتشارات نشر نوتپه پوشکین

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬روس

تپه پوشکین سرگئی دولاتوفف ترجمه:اسدالله امرایی نشر ثالثخون بس

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

خون بس الساندرو باریکو ترجمه:منوچهر رستمی نشر کتاب پارسهیک دقیقه بعد از نیمه شب

بدست • 6 ژانویه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس

یک دقیقه بعد از نیمه شب سارا کروسان ترجمه:کیوان عبیدی آشتیانی نشر افق