بایگانی برای دسته ’ ادبیات جهان ‘

خاندان جاودان زالس

بدست • ۱۴ دی ۱۳۹۶ • دسته: آلمان٬ادبیات جهان

خاندان جاودان زالس نوشته کریستوفر کلوبله ترجمه مهشید میرمعزی نشر افق      با او برو

بدست • ۱۴ دی ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬رمان٬فرانسه

با او برو نوشته انیس لودیگ ترجمه دکتر محمدرضا ابراهیمی نشر البرز  عشق ورای ایمان

بدست • ۱۴ دی ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬روانشناسی

عشق ورای ایمان نوشته پائولو کوئلیو ترجمه اعظم خرام نشر کتاب پارسه  عشق نامرئی

بدست • ۱۴ دی ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

عشق نامرئی نوشته اریک امانوئل اشمیت ترجمه آسیه و پروانه عزیزی نشر نگاه  از چشم نابینایان

بدست • ۸ دی ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان

از چشم نابینایان نوشته دنی دیدرو، گرت هوفمن، آندره ژید ترجمه اسکندر آبادی نشر ماهی  زن همسایه

بدست • ۲۵ آذر ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬ملل

زن همسایه نوشته شاری لاینا ترجمه عباس زارعی نشر آموت  شادینامه فرانسیس مکامبر

بدست • ۲۵ آذر ۱۳۹۶ • دسته: آمریکا٬ادبیات جهان

شادینامه فرانسیس مکامبر و بیست و هفت داستان دیگر نوشته ارنست همینگوی ترجمه صالح حسینی نشر نیلوفر    کودکی در دوردست

بدست • ۱۱ آذر ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس

کودکی در دوردست نوشته جودیت کر ترجمه روح انگیز شریفیان نشر مروارید  خوشا خوشبختان

بدست • ۱۱ آذر ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬فرانسه

خوشا خوشبختان نوشته یاسمینا رضا ترجمه زهرا خانلو نشر چترنگ  چوب نروژی

بدست • ۱۱ آذر ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬ملل

چوب نروژی نوشته هاروکی موراکامی ترجمه مهدی غبرایی نشر نیکا