بایگانی برای دسته ’ تاریخ و جغرافیا ‘

تاریخ استان مرکزی

بدست • ۲۷ مهر ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

تاریخ استان مرکزی نوشته محمدجواد مرادی نیا نشر ثالث  کتاب های ممنوع

بدست • ۲۰ مهر ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬تاریخ و جغرافیا٬رمان٬نقد و بررسی:

کتاب های ممنوع سرگذشت رمان های ممنوع شده به دلایل سیاسی در آمریکا و جهان نوشته: نیکولاس جی.کارولایدز ترجمه: محسن حنیف و طاهره رضایی نشر: علمی و فرهنگی  کتاب های ممنوع

بدست • ۲۰ مهر ۱۳۹۶ • دسته: ادبیات جهان٬تاریخ و جغرافیا٬رمان

کتاب های ممنوع سرگذشت رمان های ممنوع شده به دلایل سیاسی در آمریکا و جهان نوشته دان سووآ ترجمه محسن حنیف و طاهره رضایی نشر علمی و فرهنگیامپراتوری عثمانی

بدست • ۲۰ مهر ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا

امپراتوری عثمانی نوشته خلیل اینالجق ترجمه کیومرث قرقلو نشر بصیرت  تاریخ خوزستان

بدست • ۲۰ مهر ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا

تاریخ خوزستان نوشته مصطفی انصاری ترجمه محمد جواهرکلام نشر شادگان    تاریخ خوزستان

بدست • ۲۰ مهر ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا

تاریخ خوزستان نوشته جان گوردون لایمر ترجمه محمد جواهر کلام نشر شادگان  دانش، اندیشه و تمدن در گذر زمان

بدست • ۱۴ مهر ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬علوم٬نقد و بررسی:

دانش، اندیشه و تمدن در گذر زمان از دیرینه سنگی تا دوران باستان پژوهش و نگارش: دکتر ابوالحسن حاجی حیدری حسین فرتومی نشر: پیام امروزیک قرن انقلاب در ایران

بدست • ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سیاست

یک قرن انقلاب در ایران نوشته جان فوران ترجمه حسن اسدی نشر مولی  در جستجوی خوشبختی

بدست • ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬فلسفه

در جستجوی خوشبختی از ارسطو تا علم مغز نوشته سیسلا بوک ترجمه افشین خاکباز نشر نو  خاطرات احمد صدری (اعتماد الدوله)

بدست • ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

خاطرات احمد صدری  (اعتماد الدوله) نوشته حسین علی صدری نشر تاریخ ایران