نوشته‌ها با برچسب ’امریکا‘

سال گذشته در مارین باد

بدست • 13 اکتبر 2010 • دسته: آمریکا٬سینما

نویسنده: آلن رب گری یه
مترجم: پرویز شهدی
نشر: نسل آفتابدختر سیاه دختر سفید

بدست • 13 اکتبر 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: جویس کرول اوتس
مترجم: علی قانع
نشر: افراززنستان

بدست • 26 آگوست 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: شارلوت برکینز گیلمن
مترجم: نوشین احمدی خراسانی
نشر: توسعهکمین گاه

بدست • 19 آگوست 2010 • دسته: آمریکا

گزیده ای از بهترین داستان های کوتاه امریکا
مترجم: فرزانه راجی
نشر: چشمههالیوود

بدست • 27 ژوئن 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: چارلز بوکفسکی

مترجم: پیمان خاکسار

نشر: چشمهدر ارتش فرعون

بدست • 27 ژوئن 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: توبیاس وولف

مترجم: منیر شاخسار

نشر: چشمهیکی مثل همه

بدست • 31 می 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: فیلیپ راث

مترجم: پیمان خاکسار

نشر: چشمههیچ کس مثل تو مال اینجا نیست

بدست • 14 می 2010 • دسته: ایران

نویسنده: میراندا جولای
مترجم: فرزانه سالمی
نشر: چشمهکتاب اوهام

بدست • 14 می 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: پل استر

مترجم: امیر احمدی آریان

نشر: مرواریدلطیف است شب

بدست • 13 فوریه 2010 • دسته: آمریکا

نویسنده: اسکات فیتز جرالد

مترجم: اکرم پدرام نیا

نشر: قطره