تصویر غرب‌ و‌ غربى‌ها‌ در داستان‌ ایرانى

بدست • 10 می 2018 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ تاریخ و جغرافیا٬ نقد

تصویر غرب‌ و‌ غربى‌ها‌ در داستان‌ ایرانى

نوشته‌ى محمدرضا‌ قانون‌پرور
ترجمه‌ى مهدى‌ نجف‌زاده
نشر‌تیسا

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.