حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن

بدست • 4 آگوست 2017 • دسته: پیشنهاد ما از تازه های نشر:٬ تاریخ و جغرافیا٬ جامعه شناسی٬ معماری

حافظه شهری تاریخ و فراموشی شهر مدرن

نوشته مارک کرینسون

ترجمه رضا نجف زاده

نشر علمی و فرهنگی

 

برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.