نوشته‌ها با برچسب ’نیلا‘

نینوچکا

بدست • 4 آوریل 2010 • دسته: سینما

نویسنده: وایلدر-براکت-والتر رایش

مترجم: شهرام زرگر

نشر: نیلاغرامت مضاعف

بدست • 4 آوریل 2010 • دسته: سینما

نویسنده: بیلی وایلدر-ریموند چندلر

مترجم: رحیم قاسمیان

نشر: نیلاسینمای جدائی (فیلم های میکل آنجلو آنتونیونی)

بدست • 4 آوریل 2010 • دسته: سینما

نویسنده: امید روشن ضمیر

نشر: نیلاتعطیلی از دست رفته

بدست • 4 آوریل 2010 • دسته: سینما

نویسنده: بیلی وایلدر-چارلز براکت

مترجم: مجید مصطفوی

نشر: نیلابعضی ها داغشو دوست دارن

بدست • 4 آوریل 2010 • دسته: سینما

نویسنده: وایلدر-دایموند

مترجم: شهرام زرگر

نشر: نیلایغمای شاهانه ی خورشید

بدست • 3 آوریل 2010 • دسته: تئاتر

نویسنده: پیتر شفر

مترجم: محمد حفاظی

نشر: نیلاویولون هاتان را کوک کنید

بدست • 3 آوریل 2010 • دسته: تئاتر

نویسنده: ویکتور هائیم

مترجم: اصغر نوری

نشر: نیلاوقتی دختر کوچکی بودم و مادرم مرا نمی خواست

بدست • 3 آوریل 2010 • دسته: تئاتر

نویسنده: جویس کرول اوتس

مترجم: حمید امجد

نشر: نیلاوقت ضیافت

بدست • 3 آوریل 2010 • دسته: تئاتر

نویسنده: هارولد پینتر

مترجم: امیر امجد

نشر: نیلانوشته رمزی

بدست • 3 آوریل 2010 • دسته: تئاتر

نویسنده: دیوید مامت

مترجم: امیر امجد

نشر: نیلا